We share exciting and informative industry related news from other websites on our own site.

kompetansekurs bkf nmlStyringsgruppen som skal utvikle kurs og opplæring av fremtidens flisleggere

Den 29. august blir det første kompetansehevende kurset for de utførende hold i Bergen.
Blant annet er det fokus på bygging av flislagte våtrom, lovverk og standarder uavhengig kontroll.

Page 1 of 2