Flisbransjen leverer årlig fliser og tilbehør til et stort antall byggeprosjekter, både store og små. I tidsskriftet Mur+Betong bruker vi å samle sammen en del av nylig utførte prosjekter som viser god design, godt håndverk, nye løsninger eller produkter.

Les mer om Fliskavalkade 2022.

Under Norsk Byggkeramikkforenings årsmøte ble medlemmene kjent med to nyansatte i foreningen. Da Arne Nesje, som har ledet NBKF i over 30 år, signaliserte at det var på tide med et lederskifte, ble medlemmene forspurt hvilke arbeidsoppgaver skal være knyttet framtidig drift. De ønsket fortsatt en tung teknisk og faglig aktivitet, men synliggjøring og god kommunikasjon ut i markedet kom også høyt på lista. Derfor er nå to personer ansatt med høy kompetanse på hvert sitt område.

 

Bygging med fokus på bærekraft og miljø kommer stadig mer i fokus. Kravet til miljødokumentasjon av materialer og valg av bærekraftige løsninger øker. Utviklingen går fort og Norsk Byggkeramikkforening kommer derfor med revidert utgave av «Bærekraftige konstruksjoner med keramiske fliser».

Fliskledde fasader er egnet der man ønsker en dekorativ og motstandsdyktig overflate som gir lett renhold og har lang levetid. En luftet kledning er også lett demonterbar og gir muligheter for gjenbruk.
 
Vi har nå publisert en helt ny anvisning om temaet.

 

NBKF har lange tradisjoner med å samle sine medlemmer til faglig og sosial sammenkomst om høsten. Da diskuteres bransjens framtid, trender, ledelsesstrategier m.m. I år var det fokus på konsekvensene av usikre tider, inflasjon og noe stagnasjon  i bolig- og fritidsmarkedet. Samtidig er miljø og bærekraft i vinden som aldri før.