Up

NBKFs Veiledningshefter

NBKFs Veiledningshefter går i dybden på ulike tekniske problemstillinger.
De lastes ned i PDF format og er på mellom 15 til 30 sider.

Veiledningshefte nr 3 (revidert 2023)
Filstørrelse:
11.18 MB
Siste revisjon:
23. mars 2023

Veiledingshefte 1 versjon 2 Bærekraftige konstruksjoner med keramiske fliser - Livsløpvurderinger og miljødokumentasjon

Byggebransjen er en av de største forbrukere av ressurser både i et nasjonalt og globalt perspektiv og representere en betydelig miljøbelastning. Det blir mer vanlig at ved valg og materialer og løsninger skal det foreligge en vurdering av miljøkonsekvensene. Ved bygging av boliger, industri og næringsbygg er det bygningsprodukter som betong, tre, isolasjon, takbelegg som utgjør de store volumene av byggematerialer og dermed de største miljøbelastningene. Likevel har keramikkbransjen utarbeidet dette heftet for å vise keramiske kledninger i et miljøperspektiv.

 

Veiledingshefte nr 5 (januar 2023)
Filstørrelse:
2.54 MB
Siste revisjon:
24. januar 2023

veiledingshefte 4Luftede fasadekledninger med keramiske fliser eller naturstein

Fliskledde fasader er egnet der man ønsker en dekorativ og motstandsdyktig overflate som gir lett renhold og har lang levetid. En luftet kledning er også lett demonterbar og gir muligheter for gjenbruk.

Denne veilederen omhandler løsninger både med keramiske fliser og med naturstein. Formålet er å beskrive prinsippene med luftede kledninger overfor byggherrer, arkitekter, planleggere, utførende samt materialleverandører.

Den tar for seg ulike fasadeoppbygninger, innfestingsystemer og prosjekteringsregler.

Den inneholder også en eksempelsamling med norske prosjekter som viser fasadeutforming og detaljløsningerVeiledingshefte nr 4 (juni 2020)
Filstørrelse:
4.91 MB
Siste revisjon:
09. juni 2020

veiledingshefte 4Svømmebasseng

Bygging av flislagte betongbasseng krever tverrfaglig kunnskap. Formålet med veilederen er å formidle kunnskap og erfaringer slik at de som skal planlegge, bygge eller drifte flislagte svømmebasseng kan finne nyttig informasjon. Den er oppdelt i flere kapitler som tar for seg fagområder som betongunderlag, støpeprosessen, krav til overflater, fliskledninger, vannkvalitet og materialvalg, typiske detaljløsninger, tetteprinsipper, fugeløsninger mm.

I vedlegg finnes innfyllbare skjemaer hvis det er behov for å gjøre kjemisk analyser av bassengvann eller det ønskes skjemaer og kontrollplaner for bruk på byggeplass.

Heftet kan også benyttes i kombinasjon med NBKFs tidligere utgitet veiledningshefte nr 1 som er basert på NS 3420- beskrivelser.

 

Se video Liming av fliser under vann

Se video Dobbelliming av fliser

Veiledningshefte nr 1 (revidert 2020)
Filstørrelse:
3.21 MB
Siste revisjon:
09. juni 2020

Veiledingshefte 1 versjon 2 Beskrivelsesmal for flislagte svømme- og badeanlegg iht. NS3420

Skal dere i gang med bygging eller utbedring av bade- eller svømmeanlegg? BKFs kompetansegruppe for bade- og svømmeanlegg har utarbeidet en detaljert veilder for prosjektering og beskrivelse.
Veilederen er bygget opp som en beskrivelsesmal basert på standard beskrivelsestekster og krav i NS 3420. Den ment å være et hjelpemiddel for prosjekterende ved beskrivelse av flisarbeider i bade- og svømmeanlegg. Den gir eksempler på riktig bruk av fliser, puss- og avrettingsmasser, påstrykningsmembraner. Beskrivelsestekstene i denne utgaven av beskrivelsesmalen er basert på NS 3420:2012. Malen foreligger på filformat .ga1 som er ISY G-prog Beskrivelse sitt filformat og på . xml som NS 3459.Prosjektoverføringsfil. Sistnevnte kan åpnes i programmer som støtter NS 3459 standarden.For flisarbeider i bade- og svømmeanlegg må det ivaretas spesielle hensyn og krav til materialer og utførelse som ikke er fullt dekket av NS 3420-N:2012 Mur- og flisarbeider.

 

Veiledningshefte nr 2 ( mai 2018)
Filstørrelse:
1.33 MB
Siste revisjon:
31. mai 2018

veildeningshefter 2 versjon mai 2018Fall mot sluk i våtrom

Det er viktig av at reglene for bygging av fall i våtrom både er kjent og praktiseres. Denne veilederen tar for seg både de krav og anbefalinger som gjelder samt hvordan med man kan innfri kravene ved bruk av storformat fliser. Derfor er laget en eksempelsamling hvordan man med ulike slukplasseringer oppnår god avrenning av vann på flislagte golvflater.

Se video Slik tester vi fall på golv

 

 
 
Powered by Phoca Download