Storformatfliser, byggeplassutstyr for transport, håndtering og tilpasning

25.10.2023
6.6.19
, i kategorien:
Utførelse

I tre faktablader beskrives bruken av slike formater både fra materialteknisk og leggeteknisk ståsted. Dette faktabladet

Del 2: Byggeplassutstyr for transport, håndtering og tilkapping

Utarbeidet av seniorforsker Arne Nesje på oppdrag fra Norsk Byggkeramikkforening.

Produksjonsteknikken for keramiske fliser har utviklet seg mye de siste 10 årene. For under 10 år siden var fliser med sider over 400 x 400 mm regnet som storformatfliser. Nå produseres formater på over 1,5m bredde i forskjellige lengder og i ulike tykkelser. I tre faktablader beskrives bruken av slike formater både fra materialteknisk og leggeteknisk ståsted. Dette faktabladet omhandler byggeplassutstyr for transport, håndtering og tilpasning.

1
FIGUR 1: LØFTEUTSTYR I FORM AV RAMMER MED SUGEKOPPER FINNES I FLERE VARIANTER OG STØRRELSER

Storformatfliser må transporteres som store glassvinduer.

Ferdig montert er storformatfliser robuste og tåler slag og støt. Men ved transport og ved håndtering på byggeplass er det viktig de behandles skånsomt så ikke hjørner og kanter får slag eller støt. Man må ta samme forholdsregler og teknikker som glassbransjen benytter for håndtering av vinduer. Med er økende bruk av storformat er utviklet mye praktisk hjelpeutstyr for håndverkerne. Utstyret fås hos samme firmaene som forhandler annet verktøy og redskap til flisbransjen.

Rullestativ for transport

De lengste formatene kan være etasjehøye og vekten varierer med tykkelsen. De tynneste variantene, ned til ca 3,5 mm er elastiske og lar seg bøye. Mest stabil transport og bæring forgår i kantstående stilling som vist på figur 2.

Flere fliser emballeres med originalemballasje på fabrikken og kan fraktes og lages horisontalt på plant underlag. Påbyggeplassen må fliskantene beskyttes mot hardt og skapt underlag. Figur 1 og 2 viser eksempel der lagerstativ kombineres med bæreramme med sugekopper. Flisunderkanten belastes dermed ikke og flisen er forberedt til å løftes inn eller ut av stativet. De store og tunge formatene må håndteres av minimum to personer og med egnet utstyr. En 5 mm tykk flis kan veie rundt 12 kg /m 2 , en tykkelse på 10 mm veier det dobbelte. En 3 m 2 stor flis ( f.eks. 1,2 x 2,5 m) vil altså veie rundt 36 kg, i 10 mm tykkelse det dobbelte. Adkomstsmulighetene inn i bygget må vurderes ved beslutning om maksimal størrelse på hver flis.

3
FIGUR 2: RULLSTATIV PÅ HJUL ER EGNET FOR TRANSPORT OG LAGRING AV FLISER I KANTSTÅENDE STILLING.

Løfteutstyr

Jo større og tynnere formater, dess mer fokus må være på sikker håndtering. Fliser kan bli skadet hvis de løftes galt. For å gjøre håndtering og transport sikrest mulig brukes justerbare aluminiumsrammer påfestet flere vakumløftere. Rammen beskytter kanter samt har solide bærehåndtak for løfting. På større formater i trange omgivelser må det minimum være to personer som bærer.

4
FIGUR 3: EKSEMPEL PÅ LØFTERAMME MED SEKS VAKUMLØFTERE. HER VISES EN LØSNING MED FIRE PERSONER FOR Å HÅNDTERE DE STØRSTE OG TYNGSTE FLISENE.

Vakumløftere

For transport, løfting og montering finnes tilpasset utstyr både for montering på skinner og løfting for hånd. De kraftigste kan bygge opp vakum til løfting langt over 100 kg. Kapasitet per sugekopp er noe avhengig diameteren samt planheten på flisen. Ved løfting må en alltid kontrolleres at flaten er ren og plan nok så vakum lar seg bygge opp.

2
FIGUR 4: LØFTERE MED PUMPBART VAKUM KAN LØFTE DE FLESTE TYPER FLISER.

Kappeutstyr og solide arbeidsbord

Det finnes tradisjonelle lange fliskuttere med rissehjul som egner seg for fliser opp til ca 1,5 m lengdekant. Der disse blir for korte kan man enten bruke risseutstyr montert på kappeskinner på arbeidsbord eller skjære med vinkelkutter med diamantblad. Til begge metodene er det nødvendig ha stabil anleggeflate i form av langsgående skinner og stabilt arbeidsbord. Her finnes ulike løsninger fra leverandørene, f.eks figur 5.

2
FIGUR 5: EKSEMPEL PÅ PRAKTISK ARBEIDSBORD BÅDE FOR KAPPING OG PÅFØRING AV LIM

Rissing og kapping med styreskinner

Rissing og kapping egner seg best på tynnformat fliser under ca 5-6 mm. Rissehjulet har styrehjul montert i skinna som gir et stabilt og rett riss. Kanten knekkes så ned som vist på figur 5. På lange formater kan man også bruke tang fra begge sidene for å knekke flisen.

2
FIGUR 6: EKSEMPEL PÅ SKINNE UTSTYRT MED RISSEHJUL

Kapping med vinkelkutter

På tykkere flisgods er kapping med vinkelkutter en effektiv løsning. Skinna vist på figur 5 kan også kombineres med vinkelkutter med diamantblad. Det gir muligheter for både rettkutt og skråkutt, f.eks. hvis man ønsker 45 graders kant. Skal man kappe i to retninger, f.eks. utsparing for dør eller vindusåpning er godt og stabilt kapputstyr og stødig bord meget viktig.

2
FIGUR 7: VINKELKUTTER PÅ STATIV FESTES I SKINNER OG KAN STILLES I ULIKE VINKLER.

Kapping på vannsag

På tykke formater i porcellenato-kvalitet er en vannkjølt sag et effektivt verktøy. Det finnes transportable sager med anleggsbrett som kan kutte opp til 2,5 m lengder. Vannet samles og sirkulere i et kar som ligger under anleggsbrettet. Sager med diamatblad er også egnet for naturstein.

2
FIGUR 8: TRANSPORTABEL VANNAVKJØLT SAG EGNER SEG BÅDE FOR TYNNE OG TYKKE FLISFORMATER

Boring og hulltaking

F.eks. i våtrom trengs det utstyr for å lage utsparinger for rørgjennomføringer, armaturer, sluk mm. Det finnes ulikt utstyr for hulltaking som håndverkerne kjenne fra tradisjonelle flisstørrelse. Hulltaking kan forsiktig gjøres med diamant hullbor på vinkelkutter. Her kreves høy presisjon ved både utsetting av mål og ved kutting eller hulltaking. Det finnes hendige maler for å ta mål på stedet, for så å overføre disse til der kan skal bore eller kutte.

2
FIGUR 9 A OG B: : NØYAKTIG MÅLTAKINGSUTSTYR ER VIKTIG NÅR MAN SKAL BORE HULL F.EKS. FOR ARMATURER I ETASJEHØYE VÅTROMSFLISER. (KILDE: AMENITEE)
2

Tilpasning på spesialverksted

For større prosjekter kan det være praktisk at kapping, tilpasning, hulltaking og kantbehandling utføres hos firmaer som har spesialutstyr for dette. Spesielt hvis det skal leveres mange like fliser til et prosjekt er dette en praktisk løsning. F.eks. vannjet- skjæring kan brukes til formålet. Flisprodusenten leverer da flisene rett til verkstedet som fortar arbeidet etter mål. Ferdig tilpasset produkt sendes derfra til byggeplassen i egnet emballasje som beskytte mot slag, støt og rystelser.

2
FIGUR 10: VANNJET GIR PRESIS HULLTAKING UTEN Å SKADE RUNDTLIGGENDE OMRÅDE. (KILDE: WATER- JET NORGE AS)

Foto og illustrasjoner :

Illustrasjoner og foto av utstyr er utlånt fra Askøy murerverktøy AS, Nordic Tools AS, Scantools AS og Water-Jet Norge

Last ned fil
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å forbedre brukerautentifisering, navigering og andre funksjoner for å forbedre brukeropplevelse. Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du at vi lagrer cookies på din datamaskin. Ved å klikke på 'Godta' vil du akseptere cookies.