murtreff voss hotell

NBKF har i flere år deltatt på Bergen Murmesterforenings årlige Murtreff.
Her stiller Bergens murmesterbedrifter med sine ansatte til en samling med både faglig og sosialt påfyll.

I år ble treffet holdt på Voss. De utførende fikk møte et solid knippe av NBKFs medlemmer som både hadde utstilling og gav produktpresentasjoner.

 

vrd2022Få med deg jubileumsversjonen av Våtromsdagene 2022.

 

 

nbkf mdelemsbedrifterKeramikksektoren  var godt representert da NML avholdt sitt landsmøte i Oslo 10. juni.

Heydi, Mapei, Flisekompaniet, Modena og Fagflis var å se som sponsorer.

SvømmehallKompetanse2022 med solid deltakelse fra flisbransjen på utstillersiden

Det tradisjonelle arrangementet  ble avholdt  31.5-1. 6 på konferansesenteret X-meeting Point på Hellerudsletta.
Dette er arrangementet hvor spesielt bassengeierne kommer for å hente ideer, utveksle erfaring, møte leverandører  og snakke med « likesinnede». 

Byggevareforordningen i EU er under revisjon og vil direkte påvirke den norske regelverket på dokumentasjon. Største endringene kommer på områder som ressursbruk, energi, klima og sirkulær økonomi. Mye vil skje innen digitalisering for å utvikle gode maler og metoder for overføring av produktdata og -egenskaper. Norge ligger godt an i forhold til mange andre EU- land fordi norsk byggenæring alt i flere år har arbeidet med Digitalt Veikart. Aktører som Cobuilder og NOBB har jobbet med produktdatamaler for effektiv kommunikasjonsflyt.