NBKF har et styre bestående av fem personer, samt to vararepresentanter.  Sammensetningen  skal gjenspeile  og representere de ulike medlemsgrupperingene som spenner alt fra fliser, naturstein, pulverprodukter og VVS.

Vi har glede av å presentere de to nye som ble valgt inn på generalforsamlingen den 27. april.

Aleksander Arnesen er daglig leder ved Flisesenter Vestfold som ligger i Larvik. Han jobber daglig med kundekontakt både mot proffmarkedet og privat. Foruten det administrative ansvaret jobber han også med innkjøp. Han representerer flissektoren i styret og overtar etter Kai Lund, Bergersen Flis AS.

Aleksander Arnesen

Jørn Nyhaug  er ansatt i Norsk Steinmiljø AS.

Han begynte i bedriften i 2006. Hans hovedoppgaver i hovedsak logistikk og salg i norsk og utenlandske naturstein  mot proffsegmentet i byggevareindustrien.

Jørn representer natursteinssektoren i styret, en rolle som Henning Christensen, Ellingaard Collection AS  hadde fram til generalforsamlingen.

Jørn Nyhaug

Digitalisering og  bærekraft på agendaen.

NBKF avholdt  i å sitt vårmøte på Teams 27.april 2021
Årets temaer var meget dagsaktuelle.

En bærekraftig byggeindustri; er det kun fyndord eller blir det en realitet?

Trine Dyrstad Pettersen, teknisk sjef i Byggevareindustriens Forening.

Trine jobber mye med å definere og synligjøre for byggevareleverandører hvilke krav og utfordringer som er knyttet til miljø og bærekraftighet innen materialproduksjon.
Hun har klare tanker på hva NBKFs medlemsbedrifter må og bør forhold seg til i fremtiden. Er din bedrift oppdatert? Hvis ikke så delta og hør.


trine dyrstad pettersen 200x200

Digitalisering av byggebransjen. Slik vil det påvirke materiallelverandørenes hverdag.

Jon Karlsen, tidligere adm. direktør i Glava, nå prosjektleder av byggenæringens digitaliseringsprogram

Jon har kikket inn fremtiden og stiller disse relevante spørsmålene: Har du og din bedrift satset på datasystemer og digitale rutiner som sikrer høy effektivitet, intern kostnadsbesparelse og fornøyde kunder? Er du forberedt på morgendagen?

jon karlsen 200x200

Ny daglig leder i Hey’di AS

Styret i Hey’di AS har ansatt Jørn Teksum som ny daglig leder. Jørn etterfølger Bjørn Bonsak i stillingen, en stilling Bjørn har påtatt seg på midlertidig basis og han vender nå tilbake til rollen som leder for FoU i Hey’di AS ved siden av å tre inn i styret som styremedlem.

NBKF starter nå opp webinarer om ulike fagtemaer. De tilrettelegges for utførende som entreprenører og håndverkere, men også for de som arbeider med planlegging og rådgivning.

Arne Nesje er fra 1. februar ansatt som daglig leder i Norsk Byggkeramikkforening (NBKF). Det er nok ingen overraskelse for dem som kjenner flisbransjen. Nesje har vært med foreningen fra oppstarten, med ansvar for det faglig arbeidet, drevet som et prosjekt i SINTEF.