SvømmehallKompetanse2022 med solid deltakelse fra flisbransjen på utstillersiden

Det tradisjonelle arrangementet  ble avholdt  31.5-1. 6 på konferansesenteret X-meeting Point på Hellerudsletta.
Dette er arrangementet hvor spesielt bassengeierne kommer for å hente ideer, utveksle erfaring, møte leverandører  og snakke med « likesinnede». 

Byggevareforordningen i EU er under revisjon og vil direkte påvirke den norske regelverket på dokumentasjon. Største endringene kommer på områder som ressursbruk, energi, klima og sirkulær økonomi. Mye vil skje innen digitalisering for å utvikle gode maler og metoder for overføring av produktdata og -egenskaper. Norge ligger godt an i forhold til mange andre EU- land fordi norsk byggenæring alt i flere år har arbeidet med Digitalt Veikart. Aktører som Cobuilder og NOBB har jobbet med produktdatamaler for effektiv kommunikasjonsflyt.

nordisk byggkeramikkforum fagdag banner 1280x200

NBKF gjennomførte 8. mars et digitalt seminar hvor deltakere fra hele Norden kunne får følge med og bli oppdatert hva skjer på flisfronten. Innleggene fra Sverige, Finland, Danmark og vertslandet Norge viste at man jobber mye med de sammen løsningene og problemstillingene.

 

Ingen andre fabrikkframstilte byggeprodukter kan levere større variasjoner av farger, strukturer og formater enn hva flisbransjen kan. Bruksområdene er mange; våtrom, svømmebassenger, golv og vegger, fasader, terrasser og balkonger for å nevne noen. Overflatene skal ikke bare ha lang levetid og være lette å rengjøre. Men de skal også utføres med god design, gjennomtenkte detaljer og god arkitektur.

Hvert år presenterer vi noen utvalgte prosjekter i tidsskriftet Mur+Betong

Hensikten er å vise muligheter fordi ofte er det kun fantasien setter begrensninger.

 

bad
Hvordan man kan variere alt fra gullmosaikk på vegg til storformatfliser på golv.
fasade
Trengs det fasadefornying eller skal det bygges nytt? Hva med å velge luftet kledninger i keramikk, som er et meget godt byggeteknisk prinsipp? Slike løsninger varer i byggets levetid med minimum med vedlikehold. Kan også fås med selvrensende fliser
disk
bar
Hva med å lage interiør og innredninger med fliser i ulike farger og formater?

Dette er bare utvalgte eksempler, for hele fliskavalkaden finner du her:

Fliskavalkade 2021

Helge Aasen, Norfloor og Terje Olsen, Ardex har reflektert over hvordan året 2022 blir.

Helge Aasen/Norfloor

Fargemagasinet har spurt overflatebransjen om forventingene til 2022, og hvilke utfordringer som venter. Svarene er entydige: Økte priser, råvaremangel og usikkerhet rundt pandemien. Men også optimisme og forventinger preger bransjen.

Helge Aasen, Norfloor  deler sine tanker rundt keramikkbransjen.

− Jeg forventer et byggemarked på linje med hva vi har hatt i 2021, men med noe redusert aktivitet på nybygg bolig. Da alle ønsker vekst i sitt varesegment, blir det tøff konkurranse overflateproduktene imellom. Vi håper markedet oppfatter at byggkeramikk som overflateprodukt er i en særstilling når det gjelder varighet og resirkulerbarhet og vinneren i forhold til kost/nytte når det gjelder holdbarheten av overflateprodukter. Fliser er det eneste overflateproduktet som kan forventes å holde i hele byggets levetid. Utfordringen er at det mangler flisleggere, og at våre B2B kunder ikke har kapasitet til å ta unna alle forespørslene. Vi har også utfordringer med stigende innkjøpspriser på grunn av økte priser på råvarer, gass og transport. Vi har ikke anledning til å ta disse kraftige økningene over driften, men må gjennomføre prisjustering mot våre kunder. Det kan igjen dempe kundenes mulighet til å investere i «riktig» type overflateprodukt nå. Mulig de finner billigere løsninger. Det er også en utfordring at noen kundegrupper som er spesielt begeistret for byggkeramikk, ligger nede med stengte lokaler. Tenker da først og fremst på hoteller og restauranter. Håper den situasjonen ikke drar ut for lenge.


SOM I 2021: Helge Aasen hos Norfloor forventer et byggemarked på linje med det som har vært i 2021

Terje Strømbom Olsen/Ardex

Innen sementbaserte produkter påpeker Terje Olsen at det må påventes prisøkning siden prisen på sement økes bl.a økte CO2 – avgifter  

− Vi forventer moderat økning i salget neste år. Dette på bakgrunn av litt usikre tider og vi ikke har noe svar på når vi klarer og få kontroll på dagens pandemi. Hvis nedstigning forsetter så vil det gå ut over alle bransjer og ikke minst vedlikehold av hoteller og restauranter og andre bedrifter som slite økonomisk i disse vanskelige tider vi er inne i. Noen utfordringer som vil fortsette neste år er tilgangen til råvarer og ikke minst prisutviklingen på noen av våre viktigste produkter som f.eks. sement som hele tiden har økninger i pris og tillegg at produsentene blir tillag høye CO2-avgifter. All informasjon vi får når det gjelder råvaresituasjonen på det europeiske markedet tilsier at dette vil vare minimum ut 2022. Vi håper selvsagt at denne situasjonen skal bedre seg og gjøre at via alle får større tilganger på de råvarene vi har behov for.

terje strombom larsen ardex
MODERAT: Terje Strømbom Olsen hos Ardex tror på en moderat økning i salget 2022.