NBKFs Forum for våtrom

27.2.24

NBKFs Våtromsgruppe er et forum som behandler tekniske spørsmål og faglige utfordringer. Her finner du bransjekolleger som sammen utvikler kompetansen og felles enighet for hele bransjen. 20.februar var gruppen igjen samlet.

Vi startet årets forum med besøk av Jose Delgado og Ann Thune fra Direktoratet for byggkvalitet (Dibk)

Jose Delgado gikk først  gjennom hva vi bør vite om produktdokumentasjon.  Det ble lagt klart frem at det er et skille mellom omsetning og bruk av byggevarer.  Det er produsentene som skal dokumentere egenskapene til byggevaren (DOK) og aktørene i byggesaken som skal vurdere om byggevaren kan brukes (TEK).  Det er Dibk som fører tilsyn vedr. omsetningen, men kommunen skal føre tilsyn i byggesaker.Det ble vist system for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelser i forhold til et risikosystem hvor påstrykningsmembraner ligger i 2+.  

Det ble diskutert om hvem som egentlig har ansvaret for at hele systemet som er testet sammen blir brukt sammen.  Vi gikk også gjennom eksempler på ytelseserklæring, CE-merking og innhold i produktdokumentasjon.

Dibk ga ut en rapport i des. 2022 hvor det var gjennomført markedstilsyn av påstrykningsmembraner.

MereteAnn Thune  tok oss gjennom selve rapporten, om mål og hensikt.  Noe avgrunnen til at få påstrykningsmembraner ble gjennomgått var at rapporten kun gikk på påstrykningsmembraner for gulv. Testing av produktene var ikke en del av tilsynet.  Medlemmene påpekte her at selve testen blir feil da de kun går gjennom ett delprodukt av et testet system.  Det er viktig her med en total-vurdering med alle del-komponenter i et testet system.

Dibk var glad for tilbakemeldingene og ønsker en tett dialog med oss fremover.

Revidering av faktablader

Arbeidet med revidering av faktablader og veiledere er pågående . 35 faktablader er nå arkivert da mye av denne informasjonen er utdatert eller blitt oppdatert i nyere versjon.  

Det er i 2024 utgitt to nye faglige veiledere; Bom eller hullydsregistrering og vanntett sjikt ved terskel. Planlagt videre er veiledere på måling av toleranser på vegg og gulv på våtrom, samt forskjell på flytende og fast konstruksjon.

Samhørighet mellom membran/våtromsplater samt gulv/vegg

Vi tok opp problemstillinger rundt samhørighet mellom membraner og våtromsplater samt gulv/vegg.  Hva krever uavhengig kontroll.

Dette tema skapte stort engasjement  og det ble foreslått å lage ny veileder med fokus på hvor det kreves samhørighet, og at uavhengige kontrollører  kan ha en faglig vurdering fra NBKF å vise til.

Selvfølgelig måtte vi benytte anledningen til å kickstarte Flisens dag 23. 02.24!

 

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å forbedre brukerautentifisering, navigering og andre funksjoner for å forbedre brukeropplevelse. Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du at vi lagrer cookies på din datamaskin. Ved å klikke på 'Godta' vil du akseptere cookies.