Faktablader

Foreningens fagartikler publiserer artikler og fagstoff av ulik karakter. Artiklene tar utgangspunkt i de mest typiske problemområdene og legger vekt på å formidle kunnskap og systematisere erfaringer.
Artiklene på denne siden er omfattet av åndsverklovens bestemmelser og kan derfor ikke uten videre benyttes av andre i kommersiell sammenheng eller mangfoldiggjøres uten tillatelse fra rettighetshaveren.
Vi søker å formidle kunnskap etter vårt beste skjønn, oppdelt etter ulike temaer.
Alle fagartiklene er gjennomgått og eventuellle revisjoner er utført høsten 2016.
Likevel kan vi ikke garantere at det ikke finnes fagstoff som ikke er ajourført med ny viten eller som det kan være ulike faglige synspunkter på.

Tidvis opptrer diskusjoner rundt utseende på utført flis- og fugearbeider. Tvister kan oppstå ved ferdigbefaring og overlevering av arbeider. Byggherrer har forskjellige forventninger til utseende på fugene. Vi presenterer noen eksempler på problemstillinger og hvordan de best skal håndteres.

Fugingen er siste arbeidsoperasjonen ved flislegging. Fugemassen skal fylle spalten mellom flisene og medvirke til at overflaten blir jevn og lett å rengjøre. Fugefargen påvirker også overflatens utseende. Her beskrives hva skjer når der oppstår utfellinger eller fargeavvik i fugene.

Fargevariasjoner kan forkomme på flisfuger. Denne artikkelen tar for seg gode råd ved utblanding, påføring, rengjøring og herding for at fugene skal bli mest mulig jevne i fargen.

NS 3420 "Beskrivelsestandarden for bygg, anlegg og installasjoner" brukes for å utarbeide beskrivelser for prisførespørsler, kalkyler, prising og oppfølging av byggeprosjekter. Det er nå gjennomført betydelig revisjonsarbeider i mur- og flisdelen. Vi vil i to artikler her beskrive noen av de endringer og presiseringer som er gjort i 2012- versjonen. Byggkeramikkforeningen informerer at nr. 7 tar for seg flisarbeider generelt, Denne artikkelen tar for seg sammensatte fliskonstruksjoner.

NS 3420 "Beskrivelsestandarden for bygg, anlegg og installasjoner" brukes for å utarbeide beskrivelser for prisforespørsler, kalkyler, prising og oppfølging av byggeprosjekter. Det er nå gjennomført betydelig revisjonsarbeider i mur- og flisdelen. Vi vil i to artikler her beskrive noen av de endringer og presiseringer som er gjort i 2012- versjonen. Denne artikkelen tar for seg flisarbeider generelt, nr. 8 vil ta for seg sammensatte fliskonstruksjoner.

Ingenting er sterkere enn svakeste ledd, det gjelder også flisenes vedheft mot underlaget. Artikkelen påpeker viktigheten ved at lim påføres på riktig måte for å få optimal heftflate både mot underlag og mot flisen.

Det er viktig å velge lim og utføre arbeidet ut fra de påkjenningene konstruksjonen utsettes for. Foruten standardlimen tilbyr nå leverandørene lim til spesielle formål og bruksområder. Flis¬-størrelser har økt, fra relativt små keramiske fliser til stadig større formater. Mer bruk av fliser utendørs krever også frostbestandige limtyper for nordisk klima samt full limdekning bak flisene.

Det er viktig å velge lim ut fra de påkjenningene konstruksjonen utsettes for. Stadig kortere byggetider har ført til ut¬vikl¬ing av lim og festemasser tilpasset rask framdrift og evne til å oppta beve¬gelser. Flis¬-størrelser har økt, fra relativt små keramiske fliser til stadig større formater.

Del 3: Sliping, fuging og rengjøring

Riktig utstyr letter arbeidet for håndverkeren og gir derfor også ofte bedre sluttresultater. 

I tre artikler beskriver vi en del av det utstyret som kan benyttes for å utføre godt flishåndverk.
Del 3 omhandler sliping, fuging, rengjøring.

Del 2: Blande- og mikseutstyr

Riktig utstyr letter arbeidet for håndverkeren og gir derfor også ofte bedre sluttresultater. I tre artikler beskriver vi en del av det utstyret som kan benyttes for å utføre godt flishåndverk.

Del 1: Saging, kapping og boring

Riktig utstyr letter arbeidet for håndverkeren og gir derfor også ofte bedre sluttresultater.
I tre artikler beskriver vi en del av det utstyret som benyttes for å utføre godt flishåndverk.

Har du opplevd at på flisbelagte terrasser og utearealer kommer det er gråhvitt belegg fra underlaget og legger seg i fugene eller trekker innover flis- eller steinoverflaten?

Hva skyldes fargeavvik og hva kan gjøres med det
Tidvis kommer opp diskusjoner hvorvidt en byggherre kan reklamere på at der er fargeavvik på fuger. Fargeavvik kan ha ulike årsaker. Vi vil via typiske forespørsler illustrere noen problemstillinger og forklare årsak og hva kan gjøres for å unngå dette.

Glass- og keramikkmosaikk har blitt et populært materiale de senere årene. De skiller seg noe ut fra vanlig keramikk både ved påføringsteknikk og anvendelsesområde. Bruksområdet for disse produktene er både tørre og våte rom, golv og vegger, benker, mm.

Keramiske fliser er et robust materiale som egner seg til utvendig så vel som innvendig bruk.
Som fasademateriale gir det rom for stor variasjon både i farger og formater. Det er to hovedprinsipper for konstruksjonsoppbygging; mekanisk festede (ventilerte) fasadekledninger eller fliser limt direkte på underlaget. Denne artikkelen tar for seg prinsipper ved liming. Ventilerte løsninger er beskrevet i Norsk Byggkeramikkforenings faktablad nr 8/05.

Selv om keramiske fliser er sterke og slagfaste kan det forekomme at en flis blir knust eller av andre årsaker må skiftes ut. I våtrom må dette gjøres på en slik måte at membranen under forblir ubeskadiget eller lar seg reparere.

Spesielt på svake underlag som gips og andre platematerialer er det vanskelig å fjerne flisen uten at underlaget ødelegges.