Videonummer: 02-2019

Erfaringer med lokal reparasjon av fliser i bassenger uten nedtapping 2018