Videonummer: 01-2019

Om krav i TEK 17 og bruk av fallindikator for kontroll av fallretning. Peker legges også under veiledningshefte 2 om temaet