Videoarkiv

Korte instruksjonsvideoer av ulike temaer.

Her legger vi ut korte videoer som omhandler legge- og setteteknikker.
Kvalitet on lengde varierer, men videoer forteller ofte mer en mange ord.

Videonummer: 03-2019

Eksempel fra fliser i svømmebasseng

Videonummer: 02-2019

Erfaringer med lokal reparasjon av fliser i bassenger uten nedtapping 2018

Videonummer: 01-2019

Om krav i TEK 17 og bruk av fallindikator for kontroll av fallretning. Peker legges også under veiledningshefte 2 om temaet