Alt om flislegging mellom to permer

Anvendelsen av keramiske fliser har økt betraktelig i Norge de senere årene, både som belegg på golv og vegger i våte og tørre rom og som utvendig kledning – og det har oppstått et klart behov for økt kunnskap om materialer, konstruksjonsløsninger og legge¬teknikk. Den nyutgitte boka - Alt om flislegging gir en samlet framstilling av temaet.

Byggkeramikkforeningen (BKF) og SINTEF Byggforsk gått sammen om å lage en bok om temaet. Boka tar sikte på å fungere som et oppslagsverk for arkitekter, rådgivere, entreprenører, håndverkere og selvbyggere. Den vil også være et nyttig verktøy for byggherrer og FDV-ansvarlige. Ikke minst vil boka være et godt hjelpemiddel for elever i den videregående skolen.

Typiske konstruksjonsoppbygginger beskrives.

I boka er det lagt vekt på være et praktisk oppslagsverk for valg av konstruksjonsprinsipper og løsninger. Den gir råd og anbefalinger om hvordan bygge opp en rekke konstruksjonsløsninger som skal flislegges. Det er lagt vekt på detaljbeskrivelser av:

  • Golvkonstruksjoner
  • Utearealer som balkonger og terrasser
  • Våtrom
  • Bygging av flislagte trapper
  • Fasader

Generelle konstruksjonsprinsipper beskrives, men det gås også i detalj på områder som tidligere ikke har vært beskrevet i norsk faglitteratur.

Materialer og materialegenskaper

Moderne bygg består av et utall med materialer og komponenter som skal fungere sammen og innfri ulike funksjoner. Flislagte flater er ikke noe unntak. Foruten selve flisproduktet behøves lim, fugematerialer, sparkel, avretting eller innstøpingsmasser. I våtrom er varmekabler, membraner og tetthetsdetaljer mot f.eks. sluk og andre gjennomføringer viktige detaljer som fokuseres i boka. Derfor inneholder boka en detaljert materialdel hvor man finner spesifikasjoner og grunnleggende tekniske data for de materialer som inngår i en flislagt konstruksjon.

 

Boka selges for kr 549,- og kan bestilles her.