Faktablad
01 - 2020

Del 1: Råd om rengjøring, pleie og vedlikehold.

Utarbeidet av seniorforsker Arne Nesje på oppdrag fra Norsk Byggkeramikkforening.

Keramiske fliser er enkle å holde rene. Det er allikevel viktig at det ved planlegging og valg av materialer tas sikte på å oppnå effektivt og enkelt renhold med så lave kostnader som mulig. I to artikler skal vi omhandle temaet, den første tar for seg daglig rengjøring og periodisk vedlikehold.

flisgolv rengjøring
Figur 1: Flisgolv er generelt lett å rengjøre, men det finnes mange metoder og kjemikalier hvor det trengs kjennskap til både underlag og kjemikalier for å oppnå gode resultater.

Rengjøringsmetoder

Profesjonelt renhold har forandret seg fra manuell rengjøring med bøtte og klut til kombinasjon av manuell mopping og maskinelt renhold. Avhengig av underlag og smussbelastning kan det brukes enten tørre, fuktige eller våte rengjøringsmetoder. Fliser tåler alle rengjøringsmetoder like godt. Miljøriktig renhold satser på å bruke minst mulig både vann og kjemi ved daglig rengjøring. God planlegging f.eks. riktig utformet inngangsparti kan bidra til en reduksjon av renholdkostnadene på 10-15 % fordi skitt, vannsøl, strøsand og evt. salt for isfjerning ikke bringes inn på golvet.

rengjøringsmaskin
Figur 2: Rengjøringsmaskiner benyttes på store, plane flisflater. Noen maskiner kan både vaske og polere.
avskrapingsmatte
Figur 3: Avskrapingsmatter nedfelt i flislaget er en praktisk måte å lette renholdet på. Det benyttes stålprofiler i grensen mellom matten og flis.

Forbehandling av fliser

Det finnes mange kjemikalier som anvendes for å lette renholdet og gjøre flisoverflater vann- og smussavvisende. Hard naturstein med tett gods og lite vannopptak behandles ofte på samme måte som keramiske fliser. De mer porøse steintypene som marmor, sandstein, kleberstein og skifrig skifer trenger egne forbehandlinger, noe som ikke omhandles i detalj her.

Grunnbehandling

Det anvendes flere begreper på første behandlingen, for eksempel overflatebehandling, forbehandling, impregnering, forsegling, porefylling, golvpleie og sluttbehandling. I det følgende anvendes grunnbehandling som et felles begrep. Grunnbehandlingen gjør flisgolvet mer vann- og/eller smussavvisende og kan tette fuger og riss. Smuss fester seg ikke så lett og blir lettere å fjerne. Dermed forenkles det regelmessige renholdet. Målet er å bruke minst mulig unødige kjemikalier, men der hvor det behøves skal de " riktige" benyttes. Behandlingen må vedlikeholdes for at den skal ha tilsiktet effekt. Fliser og naturstein med tett og glatt overflate er i seg selv smussavvisende. Glaserte keramiske fliser trenger normalt ingen pleie og vedlikeholdsrutiner utenom vanlig rengjøring, men fugene kan ha behov for poretetting. På mer sugende og ru fliser, f. eks. uglaserte fliser med vannopptak 3−6vektprosent, kan en behandling med porefyller eller vaskepleiemiddel være nødvendig. Det samme gjelder for porøse natursteintyper. Tabell 1 viser anbefalte metoder for grunnbehandling, rengjøring og vedlikehold av forskjellige typer flisgolv.

Tabell 1: Anbefalte metoder for grunnbehandling, rengjøring og vedlikehold av forskjellige type fliser og naturstein på golv

Type flis

Anbefalte metoder for renhold og vedlikehold

Merknader

Glaserte fliser

Tett materiale

 

Harde og lite sugende naturstein.

Grunnbehandling: 

 • Skuring
 • Syrevask ved behov.
 • Porøse fuger kan impregneres

Daglig rengjøring:

Tørre/våte metoder etter behov.

Grovrengjøringsmidler med natriummetasilikat kan gi uoppløselige saltutfellinger.

 

Fuger kan skades av sterke syrer.

Voks eller polish er ikke nødvendig

 

Uglaserte porcellenatofliser

(vannabsorpsjon

under 0,5 vekt-%) 

 

Tett materiale

 

 

Grunnbehandling:

Skuring. Syrevask ved behov. Porefylles med 1 tynt strøk.

Daglig rengjøring:

Tørre/våte metoder etter behov.

Vedlikehold:

Pleievask eller spraypolering.

Reetablering:

Skuring og porefylling ca.1g/år.

Grovrengjøringsmidler med natriummetasilikat kan gi uoppløselige saltutfellinger.

Fuger kan skades av sterke syrer.

Uglaserte fliser

(vannabsorpsjon over

0,5 vekt-%)

 

Middels sugende silikatbaserte steintyper som granitt, gneis eller serpentin

Grunnbehandling:Skuring. Syrevask ved behov. Impregnering med klinkerolje eller tilsvarende

Daglig rengjøring: Tørre/våte metoder etter behov.

Vedlikehold:Pleievask med spesialpleiemidler

Reetablering: Skuring og impregnering 1–4 g/år.

Grovrengjøringsmidler med natriummetasilikat kan gi uoppløselige saltutfellinger.

Fuger kan skades av sterke syrer.

Polish er ikke nødvendig

Meget porøse teglfliser (terrakotta/ retrofliser)

 

Meget porøse naturstein f.eks. sandstein og kalkstein

Grunnbehandling:

Følg anvisning fra flisleverandør (impregnering, polish eller voksbehandling)

Daglig rengjøring:

Tørr- eller fuktmopping etter behov

Vedlikehold:

Pleievask med spesialpleiemiddel

Reetablering:

Skures og impregneres 1–4 g/år (følg leverandørens anvisning).

Fett og oljer.

Grovrengjøringsmidler med natriummetasilikat kan gi uoppløselige saltutfellinger.

Kan skades av sterke syrer.

Merknad: Kalkholdige steintyper som marmor, kalkstein, travertin og serpentin er ømfintlig for både syre, sterke alkalier og salter generelt. Kjemikalier med natriumsilikat bør unngås.

Rengjørings- og pleiemidler

Daglig og periodisk renhold må utføres uten unødig bruk av kjemikalier og vann. Renholdet skal fjerne skjemmende smuss så flatene får et tiltalende utseende. Sterke kjemikalier er effektive til å løse opp flekker, kalkutfellinger, polish, voks, inngrodd smuss og skitt. Det finnes et stort utvalg av midler for ulike formål, se tabell 3. Et viktig forhold er kjemikalienes pH-verdi, noe som oppgis både på emballasjen og tekniske datablader, se tabell 2. Sterkt alkaliske midler (høy pH) er egnet til å løse opp fett og oljer, mens sterkt sure midler (lav pH) kan løse opp utfellinger som kalk, sement, rust, irr og andre jernforbindelser. Generelt er naturstein mer ømfintlig for kjemikalier enn glaserte og uglaserte fliser.

 

Tabell 2: pH- skala for ulike rengjøring- kjemikaler
4
Tabell 3: Oversikt over ulike rengjøringskjemikalier og bruksområder.

Rengjøringsmiddel

Bruksområde

Nøytrale allrengjøringsmidler

Til regelmessig rengjøring av golv. De er godt egnet til fjerning av lett tilsmussing og litt fettholdig smuss.

Sanitærrengjøringsmidler

Kan være svakt sure til svakt alkaliske, og brukes til regelmessig rengjøring av golv, fliser i dusjer, installasjoner i baderom og sanitæranlegg. De har gode kalkbindende egenskaper og egner seg godt til å fjerne såperester og mindre mengder kalksåper og kalkbelegg.

Grovrengjøringsmidler

Er alkaliske og brukes regelmessig eller periodisk til fjerning av olje- og fettholdig smuss. Enkelte grovrengjøringsmidler kan inneholde natriummetasilikat. Slike produkter bør ikke brukes på porøs naturstein da de kan gi utfelling av kalsiumsilikater.

Polishfjernere

Er alkaliske og brukes periodisk til oppskuring av golv hvor det har vært brukt golvpolish.

Sterkt sure rengjøringsmidler

Brukes til fjerning av sementrester på nye golv, fjerning av rust og irr og periodisk fjerning av kalksåper og kalkbelegg på golv i sanitæranlegg og næringsmiddelindustri. Ved bruk av sterkt sure rengjøringsmidler bør fugene forvannes godt på forhånd.

Porefyller og spraypolish

Kan brukes til poretetting og vedlikehold av fuger og fliser. På tette overflater brukes spraypolish og poleringsmaskin. De er vannbaserte og inneholder polymer, vanligvis akryl, som gir en hard og forholdsvis slitesterk overflate.

Pleievaskemidler

Inneholder både vaskeaktive og filmdannede forbindelser. De filmdannende forbindelsene kan være såper (grønnsåpe) eller blandinger av voks og polymer. Pleievaskemidler gir en mykere, mattere, glattere og mindre slitesterk film enn polisher, men er godt egnet på litt porøse overflater. De påføres vanligvis ved rengjøring med våte metoder.

Klinkerolje

Er en ikke-tørrende olje som kan brukes til impregnering og vedlikehold av fuger og porøse fliser og naturstein

Råd ved valg av kjemiske produkter

Rengjørings- og pleiemidler forhandles gjennom de fleste flisbutikker eller via profesjonelle leverandører til renholds-sektoren. Ved valg av rengjøring- og pleiemiddel man ikke har erfaring med fra før bør man:

 • avklare produktets kjemiske innhold og sammensetning. Innhent på flis-og steinleverandørens råd, spesielt hvis de kjemiske stoffene er sterkt sure eller sterkt alkaliske.
 • velge miljøvennlige produkter. Det fins miljømerkede produkter til nesten alle bruksområder.
 • unngå i størst mulig grad å benytte kjemikalier som er merket Helseskadelig eller Irriterende.

Råd ved utførelsen

 • Ikke bruk sterke kjemikalier uten å undersøke at overflaten tåler det. Påfør kjemikalet først på et mindre felt for å se effekt og virkningsgrad.
 • Følg bruksanvisningen og produsentens råd om anbefalt blandingsforhold. Er virkningsgraden god kan man kanskje gå noe ned på blandingsforholdet? Det sparer miljøet og reduserer kostnadene.
 • Les helsefaremerking og følge instrukser om vernetiltak. Mange rengjøring- og pleieprodukter må benyttes med forsiktighet. Alle produkter som er merket Etsende eller Sterkt etsende krever bruk av hansker som nødvendig beskyttelsesutstyr.
flekkfjerning med kjemikalier
Figur 4: Det finnes en rekke kjemikalier på sprayflaske for flekkfjerning. Test ut effekten på et lite område før det brukes i stor skala.

Kilder:

 • Boka Alt om flislegging, Arne Nesje m.fl. SINTEF / NBKF 2019
 • Boka Alt om Renhold, Steinar K. Nilsen, SINTEF 2012
 • NS-INSTA 800

Foto: NBKFs fotoarkiv