Faktablad
4 - 2018

Utarbeidet av seniorforsker Arne Nesje på oppdrag fra Norsk Byggkeramikkforening.

Boka Alt om flislegging er et samarbeide mellom Norsk Byggkeramikkforening (NBKF) og SINTEF og kom ut første gang i 2011. På sju år har det skjedd en del endringer som gjør at boka nå er revidert og supplert på en del nødvendig områder. Vi presenterer her noen av endringene.

bok flislegging
Flislegging

Nå er det Byggteknisk forskrift TEK 17 som gjelder

Viktige endringer i Byggteknisk forskrift fra TEK 10 til TEK 17 er innarbeidet i boka. Den vesentligste forskjellen er fallforhold på våtromsgolv. Hva er nødvendig fall og avrenning av vann til sluk har vært og er mye diskusjoner rundt. Boka formidler og illustrerer krav og normer iht. gjeldende forskrift.

Figur 1a: Fall på̊ minimum 1:50 til sluk i et område på minst 0,8 meter ut fra sluket dersom dusjen er rett over sluket. Om dusjen ikke er rett over sluket, må det i tillegg være fall på minimum 1:50 fra og med dusjens nedslagsfelt og til sluket.
fig 1
Figur 1b: Fall på minimum 1:100 til sluk i dusjens nedslagsfelt der nedslagsfeltet er nedsenket i gulvet med minimum 10 mm. For dusj hvor det er planlagt mulighet for trinnfri dusjsone, jf. § 12-9, begrenses høyde på nedsenkningen utover 10 mm av kravet om trinnfrihet.
fig 2
Figur 1c: Fall til sluk på minimum 1:100 på hele gulvet, det vil si også utenfor selve dusjsonen.
fig 3

Storformat fliser er kommet for å bli

NBKF har tidligere laget en veileder for hvordan kombinere bruk av store flisformater med nødvendig fall mot sluk. Boka tar med seg eksempler herfra for å vise eksempler på utforming av golv med en- eller flersidig fall til ett eller flere sluk.

fig 4
Figur 2: Boka beskriver eksempler på fall-løsninger i våtrom

Oppdatering iht. gjeldende produkt og materialstandarder

På materialsiden kommer det stadig endrede krav og regler. Bl.a har EU endret sitt regelverk for produktmerking. Alle produkter hvor det finnes en harmonisert standard skal ha en såkalt ytelseserklæring (DOP) som forteller noe om produktets hovedegenskaper. Lurer du på hva er siste gjeldende materialstandard så er boka oppgradert på dette.

Krav til overflater, toleransekrav og måleteknikker

Krav til flisflaters planhet, jevnhet og tillatte toleranser på ferdige flislagte flater er nedfelt i NS3420 Del 1 og den N - 2012 – Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Erfaringene våre er reglene lett kan mistolkes hvis man ikke kjenner dem godt nok. I boka forklares bl.a hvordan regelverket er oppbygget.

Type toleranseMålelengde
m
Toleranseklasse
PAPBPCPDPE
 Normalkrav for parkett og fliserNornmalkrav for innvendig panel, puss og platekledning 1Normalkrav for betong, utvendige fasader og yttertak 
Total planhet Hele delproduktet ± 5mm ± 10mm ± 15mm ± 25mm -
Lokal planhet (svanker og bulninger) 2,0 ± 2mm ± 3mm ± 5mm ± 8mm ± 12mm
1,0 ± 1mm ± 2mm ± 3mm ± 5mm ± 8mm
0,25 - ± 1mm ± 2mm ± 3mm ± 5mm
1) Gjelder ikke synlig underside av dekkeelementer
2) Normalkravenetil tolrtanser for innervegger er planhetstoleranser PC, mens NS 3420-N (flisarbeider) spesifiserer planhetstoleranser PB for flisoverflate på innervegger. Det betyr at hvis toleransekravet til underlaget er mindre strengt ann kravet til ferdig flisflate, må tillegggsarbeider, for elsempeø oppretting av underøaget, beskrives som egen post.
Figur 3: Nyttig tabellverk over tillatte planhetstoleranser.

Viktig at faglitteratur oppdateres og gjøres tilgjengelig

Både NBKF og SINTEF er opptatt av at deres publikasjoner ikke "går ut på dato" med risiko for feilinformasjon. Med den oppdatering som er gjort i 2018 -utgivelsen er boka det naturlige stedet for å finne komplett og nøytral faglitteratur rundt materialer, konstruksjoner, planlegging og utførelse av flisarbeider. Den kan bestilles på følgende nettsteder: Norsk Byggkeramikkforening SINTEF Akademiske forlag Norsk Murforum Murfag.no Både NBKF og SINTEF er opptatt av at deres publikasjoner ikke "går ut på dato" med risiko for feilinformasjon. Med den oppdatering som er gjort i 2018 -utgivelsen er boka det naturlige stedet for å finne komplett og nøytral faglitteratur rundt materialer, konstruksjoner, planlegging og utførelse av flisarbeider. Den kan bestilles på følgende nettsteder: Norsk Byggkeramikkforening
SINTEF Akademiske forlag
Norsk Murforum
Murfag.no

bok flislegging 2

Medlemmer av NBKF samt personer i utdanningssituasjon får innvilget rabatt på ordinær utsalgspris.