Fagartikkel
3 - 2012

Løsningen kan være " dobbelliming" ( Buttering- floating)

Av seniorforsker Arne Nesje, SINTEF. På oppdrag fra Norsk byggkeramikkforening;

Ingenting er sterkere enn svakeste ledd, det gjelder også flisenes vedheft mot underlaget. Artikkelen påpeker viktigheten ved at lim påføres på riktig måte for å få optimal heftflate både mot underlag og mot flisen.

image001
Figur 1: Dobbelliming på storformatflis. (Foto: Alfix)

Begrepsavklaring

"Dobbelliming" er den norske oversettelsen av " Buttering- floating" som betyr at lim påføres både på underlaget (floating) og flisen (buttering). Her kreves to påføringsoperasjoner i motsetning til "enkelliming" der lim trekkes på i en omgang på underlaget. Dobbelliming er altså mer arbeidskrevende og med dagens krav til effektivitet og hurtig byggplassframdrift stilles spørsmålet om behovet for å bruke denne type limteknikk. Svaret er at i noen situasjoner er det påkrevet å bruke denne påføringsmåten for å oppnå tilfredsstillende limdekningsgrad

Dette sier Norsk Standard om limdekningsgraden bak fliser

Fliskapitlet i NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner beskriver at arbeidet skal utføres så limsjiktet får en jevn og korrekt tykkelse ut fra sin materialsammensetning og forutsatt bruk. For utendørs fliskonstruksjoner og for konstruksjoner som utsettes for store mekaniske belastninger eller stor vannbelastning skal arbeidet utføres på en slik måte at det tilstrebes full kontakt mellom flis og settemasse over hele flisenes anleggsflate. Standarden beskriver at limingen kan utføres med enkeltliming eller dobbeltliming. Ved enkeltliming skal limet påføres underlaget i jevn tykkelse og tanes opp med tannsparkel med en tannstørrelse tilpasset fliskonstruksjonen. Ved dobbelliming skal limet påføres både på underlag og flisenes bakside.

Flisfabrikkene tilbyr nå større og større fliser og formater opp til 1 x 3 m finnes på markedet. (Figur 6) Storformater er en utfordring for håndverkeren og krever nye montasjeteknikker. Jo større flisen er dess vanskeligere blir det å presse ned flisen til full limdekning. Det er gjort undersøkelser på hvor stor trykk skal til for å presse ned oppkammede limriller på et standard flislim (figur 2)

Formater med sidekanter på 400 mm og oppover brukes nå mye. Håndverkeren vil med et standardlim og enkelliming ofte ikke ha nok nedtrykningskraft, selv kombinert med en vridende bevegelse av flisen. Da kan resultatet bli som vist på figur 3 hvor kontaktflaten og dermed også vedheften reduseres med rundt 1/3-del i forhold til full limdekning. Resultatet kan være at fliser løsner der det opptrer store spenninger og bevegelser.

image002
Figur 2 angir hvor mange kilo trykk skal til for å presse ut oppkammede riller i et standardlim. (Alt om flislegging)
 
image003
Figur 3: Manglende nedpressing av limriller gir redusert vedheftstyrke

Dobbelliming gir ekstra sikkerhet

Markedet etterspør mer og mer store fliser av lite sugende kvalitet (porcellenato). Dobbelliming bør benyttes der man er avhengig av full limdekning og høy vedheft, f.eks. utendørs. Kombinasjoner mellom store lavtsugende fliser og lite sug i underlaget f.eks. membran i våtrom krever også limtyper som herdner under slike forhold.

Om påføringsmetoden

Tester med ulike utførelsesmetoder viser hva skal til for å oppnå god limdekning mellom flis og underlag. Ved dobbelliming blir baksiden av flisen påført et tynt limlag som jevnes ut med slettsparkel, som vist på figur 1. Limet blir da godt presset inn mot flisgodset. Når så flisa trykkes ned i det oppkammede limet på underlaget så fester "lim mot lim".

Metoden benyttes både med standardlim og ved storformatfliser i kombinasjon med flytlim der det stilles krav til god limdekning og høy vedheft. På lite sugene fliser som porcellenato blir vedheften vesentlig bedre enn ved enkelliming. Ved bruk av standardlim er det spesielt viktig at flisa trykkes godt ned i limet for å få presset ut rillene på underlaget og ikke som vist på figur 4. I bildets venstre del ser vi rester av limlaget som opprinnelig var påført flisen, men den har ikke vært trykt nok ned i limrillene. Da blir der åpne riller i limsjiktet og redusert limdekningsgrad.

image004
Figur 4: Selv med dobbelliming kreves at flisen trykkes så godt ned i limet så at rillene utjevnes, noe som her ikke er gjort.

Dobbelliming viktig også ved flytlim

Som en konsekvens av stadig større fliser har limprodusentene utviklet limtyper som har ekstra utflytningsegenskaper for å hindre uønskede hulrom. Det gjør det enklere å bruke enkelliming og oppnå hulromsfri flate under flisene. Et slikt lim er velegnet på horisontale flater, men ikke på vertikale da flisene lett vil sige eller løsne.
Store formater er kompliserte å sluttjustere med en vridende bevegelse og legges ofte rett ned. (Figur 5) Vi har erfart at når fliser kommer opp i formater på over 600 x 900 mm forblir luft mellom rillene som ikke finner veien ut til sidekantene og dermed danner hulrom når limet herdner.
Kombinasjonen enkeltliming med flytlim og store fliser og er derfor ikke en garanti for at det oppnås høy vedheft. Dobbelliming med flytlim gir et sikrere resultat der det ønskes full limdekningsgrad.

Fem nyttige råd om limteknikk der det kreves full kontakt mellom flis og limlag.

  • Enkelliming dvs. lim kun på underlaget fungerer godt i de fleste bruksområdene innendørs. Bruk av flytlim forenkler arbeidet på plane horisontale underlag.
  • Dobbelliming dvs. lim både på flisen og underlaget anbefales for utendørs konstruksjon og konstruksjoner som utsettes for store mekaniske belastninger eller store vannbelastninger (svømmebasseng, golv i våt industri og storkjøkken).
  • Dobbelliming anbefales ved bruk av storformatfliser, dess større fliser jo mer viktig blir dobbelliming. Fliser over ca 600 x 900 mm bør dobbellimes uavhengig av limtype.
  • Ved storformatflis, bruk limtyper som herdner selv med lite vann oppsug både fra flis og fra underlag. Noen fliser har tendens til å krumme seg grunnet fukten i limet. Brukes hurtigherdnende lim reduseres krumningsrisikoen.
  • For å oppnå full limdekning så spar ikke på limet, nødvendig mengde lim iht. leverandørens anvisning reduserer risikoen for hulrom bak flisene.
Figur 5: Storformatfliser krever egne leggeteknikker med vakumløftere. Dess større fliser jo større er risikoen for at noe luft kan forbli mellom rillene (Foto: Alfix)
image005
 
Figur 6: Storformatfliser på vegg krever både spesielle monteringsmetoder og limtyper for at limet skal kunne herdne ut. Her brukes lim både på vegg og flis. ( Illustrasjon: Flisen und Platen )
image006

Referanser

  • NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner
  • Boka " Alt om flislegging" SINTEF Byggforsk / BKF 2011

Foto: Bilder er utlånt fra Alfix, Fliesen und Platten samt BKFs eget arkiv.