Faktablad
7 - 2011

Del 1: Om limkvaliteter og limvalg for flislegging

Av seniorforsker Arne Nesje, SINTEF. På oppdrag fra Norsk byggkeramikkforening;

Det er viktig å velge lim ut fra de påkjenningene konstruksjonen utsettes for. Stadig kortere byggetider har ført til ut¬vikl¬ing av lim og festemasser tilpasset rask framdrift og evne til å oppta beve¬gelser. Flis¬-størrelser har økt, fra relativt små keramiske fliser til stadig større formater. Alt fra små¬rutet glass¬mosaikk til flisformater opp mot 600 mm x 1200 mm må kunne festes. Dess¬uten skal limet være enkelt å bruke. Slike bruksvariasjoner krever flere limkvaliteter med spesielle egen¬skaper. Økt bruk av fliser utendørs krever også frostbestandige limtyper for nordisk klima.
Denne artikkelen fokuserer på riktig beskrivelse og valg av lim for ulik formål. Neste artikkel tar for seg utførelse.

image001
Figur1: Limet må fungere for ulike formål.

Benevnelser, egenskaper og krav

Limet må være brukervennlige og samtidig ha gode styrke- og bestandighets¬egenskaper i herdet tilstand. Både norske og utenlandske produsenter forholder seg til felles europeiske standarder hva gjelder egenskaper, klassifisering og merking.
All emballasje skal være merket og kan se ut som f.eks. figur 2. Der framgår hvilke produktgrupper limet tilhører og hvilke egenskaper limet har.

image004
Figur2: Eksempel på merking på emballasjen

Hvordan velge lim

Kjenner du klassifisering- og merkesystemet ser du lett hvilke egenskaper limet har og om det er egnet det planlagte bruksområdet.
Limet må være brukervennlige så flisleggeren både blander raskt og jobber smidig. Samtidig må det ha gode styrke- og bestandighets¬egenskaper i herdet tilstand.
Tabell 1 viser kodesystemet for klassifisering og bruksområdet.
Den mest brukte limtypen er sementbasert lim (type C). Til spe¬sielle bruksområder brukes herdeplastlim eller dispersjonslim. Avhengig av bruksområde kan det stilles spesielle krav til:

  • vedheft under ulike betingelser, herunder også eksponering for vann, varme og frost
  • elastisitet, det vil si evne til å ta opp bevegelser mellom flis og underlag
  • egenskaper i våt tilstand
  • kjemikaliemotstand, f.eks. tåler limet å ligge i et meieri med mye kjemikalier eller i klorholdig bassengvann
image002
KlassifiseringKlassebetegnelser og kravBruksområder
C1 Standard sement¬basert lim. Krav: Heftfasthet >0,5 MPa På stabile mineralske underlag, for eksempel eldre betong¬golv uten varme¬kabler. Pussede betong- og teglvegger
C2 Sementbasert lim med forbedret vedheft Krav: Heftfasthet >1,0 MPa Bruksområder som for C1 og i tillegg: Ferske betongunderlag, betong¬element¬er, lettklinkervegger, påstøp med varme¬kabler, våtrom og membraner, plate¬kledde lettvegger, på gamle fliser
D1 Standard dispensjonslim Tørre veggarealer
D2 Dispensjonslim med forbedret vedheft Tørre veggarealer som trenger høy ved¬heft
R1 Standard herdeplastlim Områder som utsettes for kjemikalie-påvirkning og som bryter ned sement¬baserte limtyper
R2 Herdeplastlim med forbedrede egenskaper
F Hurtigherdende lim. Skal opppnå heftfasthet på min. 0,5 MPa etter 6 timers herdetid Som C1 og C2 og hvor man ønsker rask herdetid
T Sigestabilt lim. Limet skal sige maks. 0,5 mm på verti¬kal flate. Grensen på ikke sigesstabilt lim er på 2 mm. Som C1 og C2 på vegger hvor man ønsker å sette fliser uten understøttelse under opplimingen
E Lim med lang åpentid. Skal kunne justeres inntil 30 minutter etter at limet er påført flaten, men et standard¬lim har 20 minutter åpentid. Som C1 og C2 samt hvor man trenger lang tid ved montering
S1 Fleksibelt lim. Skal tåle minst 2,5 mm nedbøyning i deformasjonstest iht NS –EN 12002 Ferske betongunderlag, betongelement¬er, lettklinkervegger, påstøp med varme¬kabler, våtrom og membraner, plate¬kledde lettvegger, på gamle fliser
S2 Høyfleksibelt lim. Skal tåle minst 5,0 mm i nedbøyning i deformasjonstest iht NS –EN 12002 På underlag med risiko for ned¬bøy¬ning¬er eller spesielt store tverrbevegelser

På underlag med risiko for ned¬bøy¬ning¬er eller spesielt store tverrbevegelser

I arbeids- og anbudsbeskrivelser f.eks. etter NS 3420 skal det stå beskrevet hvilke lim som kreves. Jo mer presis beskrivelsen jo er bedre.

Erfarne prosjekterende og håndverkere kjenner godt til hvilke limtyper som finnes til forskjellige bruksområder. Mange henvender seg også direkte til flisbutikken eller produsenten for å få råd om limvalg. Mange flisbutikker har prosjektavdelinger som arbeider daglig med rådgivning bl.a mht. flis- og limvalg. En beskrivelse som skal ut på anbud kan ikke inneholde et konkret fabrikkmerke eller limnavn; det må stå limgruppe iht. tabellen. Oppfølging på byggeplassen er også viktig. Vi har spesielt hatt en del utfordringer med ikke norsktalende (norsklesende) håndverkere som ikke kjenner våre krav og har problemer med å skjønne hva er beskrevet. Mange limleverandører har også nå merking av produktene og veiledning på flere språk. Det er viktig at på arbeidsplassen finnes kvalitetsikringsrutiner som fanger opp at det som er beskrevet blir utført og på riktig måte.

image005
Figur4: Større flisarbeider beskrives iht. NS3420 del N. I post NH skal limtype spesifiseres.
Figur 3. Slik lages en detaljert beskrivelse av limvalget i NS3420- koder
Limtype: Limtype .....( f.eks. C2ES1, sementbasert lim med forbedret vedheft og lang brukstid (30 minutters åpen tid)
Limeteknikk: Enkelt liming m/ 10 mm rundet tannsparkel for å oppnå god limdekning
Limtykkelse: ...mm
Limforbruk: ... kg/m2/mm tykkelse (i overensstemmelse med produsentenes retningslinjer)
image006
image003

Referanser

  • Boka Alt om flislegging, SINTEF Byggforsk og BKF, 2011
  • NS-EN 12004 Lim for fliser
  • NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg

Bildereferanser: BKFs eget bildearkiv.