Faktablad
7 - 2010

Av seniorforsker Arne Nesje, SINTEF. På oppdrag fra Norsk byggkeramikkforening;

Riktig utstyr letter arbeidet for håndverkeren og gir derfor også ofte bedre sluttresultater.
I tre artikler beskriver vi en del av det utstyret som kan benyttes for å utføre godt flishåndverk.
Del 3 omhandler sliping, fuging, rengjøring.

Del 3: Sliping, fuging og rengjøring

Det finnes et stort utvalg av hjelpeverktøy i mange kvaliteter og prisklasser. Den profesjonelle flisleggeren har andre krav og behov enn selvbyggeren. Denne artikkelen omhandler primært utstyr for dem som hyppig arbeider med flislegging. Leverandørene har et stort spekter av produkter i ulike kvalitets og prisklasser. Det er viktig å innhente råd for forhandlerne før utstyr velges.

Sliping av underlag

For nedsliping og klargjøring av betonggolv, pussede eller sparklede flater er roterende betongslipeutstyr et effektivt hjelpemiddel. Det finnes praktisk håndholdt utstyr eller utstyr som man kan gå komfortabelt oppreist som har større slipeskiver.

Kombimaskin

Kombimaskiner (også kalt "helikopter") med sirkulerende skive kan utføre sliping, fuging, polering, rengjøring avhengig av hvilke utstyr skivetype er påmontert.

Kombimaskin kan også brukes til å fjerne gamle maling, lim eller epoksybelegg. I våtrom kan de benyttes til å jevne ute eller justere fall mot sluk. Våtsliping støver minst og sparer også slipeskivene for varmgang

image001
image013
Figur 1a og b: En typisk kombimaskin som letter mange arbeidsprosesser på golv.

For tørrsliping av harde sementbaserte flater bør det benyttes typer som kan kobles til støvsuger. Sliping av harde betongflater krever høyt slipetrykk noe som oppnås med vekter som monteres på maskinen.

image002a
Figur 2a og b: Det finnes store utvalg av og slipe- og pusseskiver med ulike grovhetsgrader.

Håndholdte slipe- og pussemaskiner

Dette utstyret er kompakt og enkelt å transportere samt kan brukes både på golv og vegg. Slikt slipeverktøy har mindre diameter enn de store kombimaskinene, men har likevel stor kapasitet da de går med høy rotasjonshastighet. ( opptil 10000 omdr/ min) Noen modeller fås med stativ så man kan gå med den oppreiste stilling.

image004a
Figur 3a og b: Håndholdt maskin med påkoblet støvavsug er praktisk ved nedsliping av ujevnheter.

Vinkelkuttere med slipeskiver

På mindre arbeider kan benyttes slipeskiver eller slipekopper montert på vinkelkuttere. Vinkelkutterne er støyende og seintarbeidende i forhold til tyngre slipeverktøyer, men er likevel et mye brukt slipeverktøy.
Det finns ulike typer slipeskiver avhengig av hva som skal fjernes. Tabell 1 gir en oversikt over hvilke typer skiver er egnet for ulike typer underlag.

Tabell 1: Vinkelkuttere er et allemannseie både for profesjonelle og selvbyggere. Ikke alle vet hvilke muligheter ligger i ulike typer slipsskiver. Tabellen gir veiledning i valg av skivetype
Materiale som skal slipes bortimage005image006image007
Gammel og ny betong
Sparkel og avretningsmasser
Maling
Flislim
Lim fra halvharde belegg (vinyl ol)

Tenk sikkerhet ved bruk av roterende utstyr.

Vinkelslipere og håndholdte å slipe og pussemaskiner går med hastigheter på over 10000 omdr/ min. og kan medføre både vibrasjoner, gnister, røyk, støv og sprut fra underlaget. Støynivået kan være høyt.
Derfor skal det bruks verneutstyr ved bruk av slikt utstyr. Både vernebriller, hørselsvern, støvmaske samt hansker hører til de sikkerhetsregler som må praktiseres.

image015
Figur 4a: Vinkelkuttere er effektive også til nedsliping av flater.
image008
Figur 4b: Håndholdt slipe- og pusseutstyr krever vernutstyr og bør bare håndteres av erfarne utøvere. Et kutt med en skive i høy hastighet kan gi varige skader og merker.

Fugemaskiner

Kombimaskin som fugemaskin

Fuging med fugemasse kan være en arbeidskrevende prosess. På større flater er maskinell fuging og rengjøring kostnadsbesparende og fugene får en jevn og tett overflate. Maskinelt fugeverktøy er besparende for håndverkerens knær og armer.
Til fuging benyttes kombimaskiner som også brukes til sliping, glatting, fuging, vasking, polering av golv. Skal den brukes til fuging benyttes en slipemaskin som vist på figur 5. Fugemassen blandes i den konsistensen som leverandøren beskriver. Arbeidet går raskt når to personer jobber sammen. En person blander og tømmer utover fugemassen og jevner utover med fugesvaber. Den andre går etter og kjører fugemaskinen med gummirondell. (Bilde 5). Tiden det tar før fugemaskinen kan kjøres avhenger av flistype og konsistensen av massen. Man arbeider med felt med bredde på ca to meter om gangen i et” sikk-sakkmønster.”

image009
Figur 5: Når man lærer seg teknikken fuges store golvflater raskt og man oppnår en jevn overflate.
image016a

Vaskemaskiner for fuge- og flisrengjøring

Det finnes flere typer roterende vaskemaskiner for flisflater. Den mest benyttede varianten har en roterende trommel som har en overflate med et mykt svampbelegg. (Figur 6) En annen maskintype har et bånd som roterer på tvers av fartsretningen. (Figur 7) Vann medbringes i en beholder som rengjør svampen underveis. Maskinene kjøres diagonalt over flisflatene.
Maskinene kan bruker ulike svamptyper til sementbaserte fuger og til epoksy. De til epoksy er til engangsbruk, mens de til sementbaserte fuger kan brukes mange ganger.

image018a
Figur 6: Vaskemaskin med roterende trommel

Sluttbehandling med kombimaskin

Etter at fugebehandling med fugevaskemaskin evt. manuell vasking er gjort kan man så ta en avsluttende rengjøring og etterbehandling med kombimaskin med ulike” pads”. Det vil fjerne rester av fugemasseslør, polere, eller overflatebehandle flatene. Først brukes en skive med grov overflate som etterfølges med en finere som polering.
De sorte skivene er meget grove i strukturen og må ikke brukes på flisoverflater med ømfintlig glasur.

image011
Figur 7: Vaskemaskin med bånd som roterer på tvers av fartsretningen

Fargekoden forteller hardheten av skiva. De sorte er stive og har en rengjørende og skurende virkning. Lyse farger er myke og brukes for smussfjerning og polering

image012
Figur 8: Det finnes et stort utvalg rengjøring og poleringsskiver for golvbehandling.

Nyttige standarder mht. sikkerhet av roterende utstyr:

EN 13743: Safety Requirements for Coated Abrasives Applies to coated abrasive products
EN 13236: Safete requirements for superabrasives

Referanser og bilder:

NBKFs egne bilder eller utlånt fra Nordic Tools, Spesialverktøy, Scantools og Askøy Murerverktøy.