Fagartikkel
6 - 2010

Del 2: Blande- og mikseutstyr

Av seniorforsker Arne Nesje, SINTEF. På oppdrag fra Norsk byggkeramikkforening;

Riktig utstyr letter arbeidet for håndverkeren og gir derfor også ofte bedre sluttresultater.
I tre artikler beskriver vi en del av det utstyret som kan benyttes for å utføre godt flishåndverk. De1 2 omhandler utstyr blanding og miksing av lim, mørtel- og sparkelmasser.

image001
image003

Mørteldriller og blandevisper

Flisleggeren arbeider både med lim, fugemasser, sparkel og avretningsmasser samt støpearbeider. Mange av produktene krever grundig blanding med vann eller andre flytende tilsetninger. Hyppigst bruk er kraftige mørteldriller med visper.
Vispens utforming har påvirkning hvor godt massen blandes i dunken. En spiral- eller propellvisp vil dra massen opp og ned i bøtta og på den måten raskt oppnå en velblandet masse. Det finnes dobbeltvisper, som er meget effektive. De blir noe tyngre og krever mer omtanke mht. rengjøring.

oversikt blander
Figur 1: En god drill skal ha to håndtak. Bildene viser enkel og dobbeldrill. Den sistnevnte blander raskest, men det krever høye blandekar. Det finnes mange ulike visputforminger for ulike formål

Det finnes ingen universalvisper som er velegnet til alle typer masser. En tørrmørtel som skal blandes til jordfukting konsistens trenger en annen visptype enn f.eks. en epoksymembran som er ganske tyntflytende. Ved blanding av sparkelmasser med spiralvisp kreves høye, smale blandekar for å hindre innblanding av luft. I tabell 1 er det laget en oversikt over ulike visptyper produsert for ulike bruksområder.

Noen typiske vispeutforminger

Bruksområder

visp 2visp 3visp 4visp 5visp 6visp 1
 Tørrmørtel/ betong            
 Avretningsmasse            
 Fiberbaserte masser            
 Flislim            
 Fugemasser            
 Epoksymasser            
 Epoksylim  m. sand            
 Malinger, injiseringsmasser            
  velegnet
  egnet
Tabell1: Oversikt over de mest brukte visptypene og bruksområde

Nyttig tips:

Ha en bøtte med 4 – 5 kg sand og vann ved blandestasjonen. Etter hver blanding settes vispen i bøtta og kjøres noen runder. Den er så ren til neste gangs bruk.

Blandemaskiner

Ved større arbeider er en blandemaskin praktisk å ha. Det finnes blandemaskiner i mange størrelser og til ulike formål. Vi har delt i tre hovedgrupper.

Blandere for lim, fug- og lette sparkel- og avretningsmasser.

Kapasiteten på de lette blanderne er opp til ca 40 liter pr. blanding.
De kan brukes til mindre støpearbeider, sparkel og avretningsmasser, lim og fugemasser. Man kan velge visptype som er egnet for masser med noe stiv konsistens eller masser for mer lettflytende materialer.

image028
Figur 2: Eksempel på en kompakt blander som tar opp til ca 40 liter i en blanding

Maskinene er tidsbesparende da de kan stå og blande mens håndverkeren kan gjøre annet arbeide. Rengjøring av rotorer og visper kan utføres som beskrevet overfor.

En mellomting mellom å bruke håndholdt mørteldrill og blandemaskin oppnås ved å montere mørteldrillen på et stativ (Figur 3). Den gir ikke samme blandekvaliteten som en blandemaskin, men gjør at håndverkeren selv slipper å holde drillen eller være til stede under hele blandeprosessen.

image030
Figur3: Mørteldrill på stativ kan være et effektivt hjelpemiddel.

Middelsstore blandere for lim, sparkel- og avretningsmasser

Slike blandere gir meget god homogenisering av massene og blander rett i dunken De er kompakte og enkle å håndtere på byggeplassen. Kapasiteten er opp til 60 – 80 liter.

image032
Figur 4: Mange typer blandere tilbys på markedet med ulike kapasitet og utforming.

Utstyr som sparer rygg og armer

For transport av avretningsmasser samt f.eks. utlegging av selvutjevnende avretningsmasser finnes også praktiske rullestativer som passer til blandedunken. En mørtelvisp kan festes på dunkens sidekant. Når massen er blandet kan en kjøres ut til der hvor den skal brukes Det letter håndverkeren for unødig bæring og løft.

image034
Figur 5: Eksempel på trillbar dunk for utlegging av påstøper eller avretningsmasser.

Tvangsblandere for tyngre mørtelarbeider

Tvangsblandere for tynge arbeider i betong , puss og støpmasser finnes med kapasitet fra 80 liter og oppover til 300 l. Tvangsblanderene har et eget kammer med rotorblader. Massen tømmes ut i bunn via spjeld.
Ved valg av type må vurderes må vekt, transportvennlighet, fylle-, tømme- og rengjøringsegenskaper samt strømbehov (2 eller 3 fases motor)

tvangsblendere
Figur 6: Vurdèr praktisk transport ved valg av blandeutstyr.

Bilder og tabeller:

Utlånt fra Nordic Tools AS, Spesialverktøy AS, Scantools AS OG Askøy Murerverktøy AS.

Del 3 av artikkelserien vil omhandle utstyr for sliping, fuging og rengjøring.