Up

Prosjektering og planlegging

Aktive lekkasjevarslere hindrer vannskader
Filstørrelse:
296.64 kB
BKF Info No :
4/2004
Siste revisjon:
01. april 2004

aktive lekkasjevarslere hindrer vannskaderPenger å spare på lekkasjesikring av hus
BKF Info No 4/2004

Vannskader opptrer hyppigere og koster mer en folk flest tror. Forsikringsselskapene betaler ut store
beløper i vannskader. I tillegg opptrer
mange skader som må dekkes av boligeieren selv da det ikke inngår i det standardforsikringen dekker.Penger å spare på lekkasjesikring av hus

 

Flislagte betongelementer
Filstørrelse:
520.31 kB
BKF Info No :
7/2003
Siste revisjon:
01. juli 2003

flislagte betongelementerUnngå oppsprekking
BKF Info No 7/2003

Flislagte betongelementer skal normalt gi vakre, vedlikeholdsfrie og varige gulv. Men iblant sprekker flislaget etter relativt kort tid. Ved riktig oppbygging av golvet kan problemet unngås. Denne anvisningen viser prinsipper og konstruksjonsløsninger.

Særtrykk av artikkel i Mur nr 4/2003

Keramiske fliser og vannbåren gulvvarme
Filstørrelse:
288.70 kB
BKF Info No :
6/2003
Siste revisjon:
01. juni 2003

keramiske fliser og vannbaren gulvvarmePrinsipper og konstruksjonsløsninger
BKF Info No 6/2003

Vannbåren gulvvarme benyttes både i store gulvarealer i næringsbygg så vel som i boliger. Dagens energipolitikk har satt fokus på energifleksibilitet ved husoppvarming. En vannbårent anlegg kan benytte valgfrie energikilder f.eks. varmepumpe eller solvarme, ved eller pellets, olje så vel som strøm. Varmen sirkuleres da rundt i varmeslynger i gulvene.
Her skisseres noen prinsipper og tekniske løsninger.

Elastiske fugemasser for keramiske fliser
Filstørrelse:
244.75 kB
BKF Info No :
5/2003
Siste revisjon:
01. mai 2003

elastiske fugemasser for keramiske fliserTyper, egenskaper og bruksområder
BKF Info No 5/2003

Elastiske fuger er hyppig anvendt for fuging i våtrom , kjøkken o.l. i overganger mellom golv, vegg, ved rørgjennomføringer og andre steder hvor det oppstår bevegelser eller man skal ha tetting.
Det finnes et stort utvalg av produkter på market. For å lette produktvalg har vi her laget en oversikt over produktgrupper, egenskaper og bruksområder.

Flislagte trapper
Filstørrelse:
802.16 kB
BKF Info No :
2/2003
Siste revisjon:
01. februar 2003

flislagte trapper 2Prosjekteringsråd
BKF Info No 2/2003

En trapp er mer enn et transportareal, det kan også være et vakkert bygningselement.
Flislagte trapper er bestandige, gode å gå, vakre og enkle å rengjøre hvis de utformet riktig. Det stilles også krav til god utforming mht. tilrettelegging for syns- og bevegelseshemmede. Her er prosjekteringsråd og noen ideer til utforming.
Fliser i utvendige trapper omhandles ikke i denne artikkelen.

Lavtbyggende varmegolv
Filstørrelse:
62.97 kB
BKF Info No :
2/2002
Siste revisjon:
01. februar 2002

lavtbyggende varmegolvTemperaturnivå og sikkerhetsrisiko
BKF Info No 2/2002

Det finnes flere typer golvvarmesystemer med liten byggehøyde. Systemer med lav byggehøyde, enkel leggeteknikk, rask temperaturjustering har klare fordeler spesielt for anvendelse ved utbedring og fornyelse av eksisterende golv. Hvor tynne kan slike varmegolv gjøres og er det noe brannrisiko eller risiko for skadelig overoppvarming hvis det brukes for høy effekt på kabler?
Her presenteres noen vurderinger og testresultater for montering av varmeelement på brennbart underlag.

Keramiske fliser på trebjelkelag
Filstørrelse:
45.95 kB
BKF Info No :
1/2002
Siste revisjon:
01. januar 2002

keramiske fliser pa trebjelkelagUttesting av lyddempende effekt
Bkf Info No 1/2002

Hva skjer med lydforholdene når man skifter ut ett teppe- eller vinylgolv med keramiske fliser ? Vil irriterende trinnlyder høres og bli forsterket i underliggende rom ?
Dette forsøket gir noe av svarene der vi har testet før- og ettersituasjonen på et trebjelkegolv.

Materialleverandørens ansvar i byggesaker
Filstørrelse:
50.56 kB
BKF Info No :
4/1999
Siste revisjon:
01. april 1999

BKF Info No 4/1999

Byggebransjen er i forandring og aktørenes roller endres også. Vi har fått stadig flere lover og regler å forholde oss til. Det har blitt mer fokus på kontroller og ansvar.
Hvilke regler er det som gjelder?
Hvilke konsekvenser har disse for materialleverandørene?
Dette notatet forsøker å belyse enkelte sider rundt ansvar og konsekvenser av dette.

Fugeprofiler
Filstørrelse:
207.90 kB
BKF Info No :
4/1998
Siste revisjon:
01. april 1998

fugeprofilerEn sikker løsning på golv med stor belastning
BKF Info No 4/1998

Bevegelsesfuger i golv har lett for å bli et problemområde, spesielt på golv med stor mekanisk belastning. Vi skal se på hvile muligheter som finnes for å oppnå praktisk og vedlikeholdsfri oppseksjonering av golvflater.

 
 
Powered by Phoca Download