Up

Prosjektering og planlegging

Flis- og mosaikkledte dampbadstuer
Filstørrelse:
604.80 kB
BKF Info No :
5/2007
Siste revisjon:
01. mai 2007

flis og mosaikkledte dampbadstuerErfaringer med materialvalg og konstruksjonsløsninger
BKF Info No 5/2007

Det bygges nå mange SPA- og velværeanlegg i Norge. Bak utbyggingene står hoteller, bade- og sportsanlegg, helsestudioer mm. Design, bygging -og drift slike anlegg er en relativt ny profesjon i Norge.
Som en del av slike anlegg inngår ulike typer badstuer. De kan ha ulike utforminger, temperaturer, fuktighetsnivåer mm. Det skilles mellom tørrbadstuer og dampbadstuer. Denne artikkelen fokuserer på badstuer med høy fuktighet da disse har det største byggetekniske utfordringene.

SPA- og velværeanlegg
Filstørrelse:
873.84 kB
BKF Info No :
4/2007
Siste revisjon:
01. april 2007

spa og velvaereanleggErfaringer med materialvalg og konstruksjonsløsninger
BKF Info No 4/2007

Det bygges nå mange SPA- og velværeanlegg i Norge. Hoteller, bade og –sportsanlegg, helsestudioer bygger ut med avdelinger for avslapping, kroppspleie og velvære. Design, bygging -og drift slike anlegg er en relativt ny profesjon i Norge.
Byggkeramikkforeningen har vært involvert på prosjekteringssiden samt foretatt befaring på en rekke anlegg som har vært bygget. I flere artikler vil vi formidle ideer og erfaringer ment som innspill til planleggere og utførende som skal arbeide på dette området. Vi vil belyse både funksjonelle og tekniske problemstillinger.

Påstrykningsmembraners dampmotstand
Filstørrelse:
210.89 kB
BKF Info No :
4/2006
Siste revisjon:
01. april 2006

pastrykningsmembraners dampmotstandEgenskaper og krav
BKF Info No 4/2006

Membranens dampmotstand er avgjørende for hvor mye fuktig inneluft som kan trenge ut gjennom en yttervegg eller annen flate mot uoppvarmete rom. Teoretiske betraktninger kombinert med skadeerfaringer viser at membransjiktet må være tett nok for å hindre fukt som kan ødelegge fuktømfindtlige materialer å trenge ut gjennom konstruksjonen.
Denne artikkelen tar for seg hvilke krav som gjelder og hvordan slike veggkonstruksjoner bør bygges opp. De samme retningslinjene gjelder også for våtromsgolv mot kalde rom.

Fasader med keramiske fliser
Filstørrelse:
131.58 kB
BKF Info No :
8/2005
Siste revisjon:
01. august 2005

fasader med keramiske fliserKeramiske fliser som fasademateriale. Prosjekteringsråd
BKF Info No 8/2005

Keramiske fliser er et robust materiale som egner seg til utvendig så vel som innvendig bruk.
Som fasademateriale gir det rom for stor variasjon både i farger og formater. Det er to hovedprinsipper for konstruksjonsoppbygging; ventilerte ( luftede) fasadekledninger eller fliser limt direkte på underlaget. Denne artikkelen tar for seg påhengte, ventilerte løsninger. Neste artikkel beskriver limte løsninger.

Glassmosaikk og glassfliser
Filstørrelse:
173.50 kB
BKF Info No :
7/2005
Siste revisjon:
01. juli 2005

glassmosaikk og glassfliserMaterialinformasjon om glassmosaikk og glassfliser
BKF Info No 7/2005

Glassmosaikk og glassfliser er relativt nye produktgrupper på det norske markedet. De har raskt blitt populære. De skiller seg noe ut fra vanlig keramikk både ved påføringsteknikk og anvendelsesområde. Bruksområdet for disse produktene er både tørre og våte rom, golv og vegger, benker, mm. Mosaikk er spesielt anvendelig der man skal lage kurver, buer og formasjoner.
Her er noe informasjon om hva man skal være klar over ved bruk av disse produktene.

Våtrom i mur [2]
Filstørrelse:
756.51 kB
BKF Info No :
5/2005
Siste revisjon:
01. mai 2005

vatrom i mur 2Del 2: tekniske installasjoner – gulvløsninger
BKF Info No 5/2005

Basert på Murkatalogens anvisn. P15 Våtrom i mur og betong av siviling. Arne Nesje, SINTEF/Byggkeramikkforeningen og siviling. Ole H. Krokstrand

Våtrom i mur [1]
Filstørrelse:
744.02 kB
BKF Info No :
4/2005
Siste revisjon:
01. april 2005

vatrom i mur 1Del 1: vegger og gulv
BKF Info No 4/2005

Dette er første delen av en presentasjonsserie på to om Våtrom i mur og betong.
Del to presenteres i Byggkeramikkforeningen informerer nr 5 / 2005.

Fliskledte svømmeanlegg - vannkvalitet og materialvalg [3]
Filstørrelse:
206.87 kB
BKF Info No :
8/2004
Siste revisjon:
01. august 2004

fliskledte svommeanlegg vannkvalitet og materialvalg 3Del 3: Valg av membran-, lim- og fugeprodukter
BKF Info No 8/2004

De fleste svømmeanlegg er i dag flisbelagt. Selve flisene tåler det meste, men kjemiske og mekaniske påkjenninger stiller lim, -membran og –fugemasser overfor harde belastningene. De store, anerkjente produsentene arbeider kontinuerlig med å utvikle produkter spesielt egnet for bruk i bassenger eller andre områder med kjemikaliepåvirkning. Epoksyprodukter har best kjemikaliemotstand, men er dyre og har arbeidsmiljømessige og praktisk negative sider. Utviklingen har gått framover så spesialmodifiserte sementbaserte produkter har både styrke, tetthet og kjemikaliebestandighet mye bedre enn de ordinære sementbaserte ”allroundproduktene”. Vi har derfor arbeidet med å finne grenseoppgangen for bruksområdet for disse produktgruppene.

Fliskledte svømmeanlegg - vannkvalitet og materialvalg [2]
Filstørrelse:
232.03 kB
BKF Info No :
7/2004
Siste revisjon:
01. juli 2004

Del 2: Vannkvalitetens betydning for materialvalg
BKF Info No 7/2004

En del oppståtte skader på flislagte konstruksjoner, både i nybygde og nylig rehabiliterte bade- og svømmeanlegg i Norge, har satt i gang en diskusjon omkring hvor årsakene til disse problemene ligger. Skader som har oppstått er utvasking av fuger, flis som løsner fra underlaget, lekkasjer i form av utette fuger, korrosjon mm. Vi står også overfor en satsning med betydelig utbedring og oppgradering av mange av våre bassenger som har blitt både 30 og 40 år gamle. Det er da viktig å vite hva materialer som holder over tid og besørge riktig arbeidsutførelse.

En stor del av produktene som blir benyttet i norske bade- og svømmeanlegg blir produsert av store velrenommerte utenlandske produsenter, noe man skulle tro borget for sikkerhet. Men kjennskap til lokale forutsetninger som vannkvaliteter, driftrutiner mm viser seg å ha vært noe mangelfullt i planprosessen.

SINTEF/ Byggkeramikkforeningen har derfor arbeidet med å se på sammenhengen mellom vannkvalitet og forvitring og nedbrytning av fugemasser og tettematerialer i bassenger og våtromsoner. Målet er å kunne gi klarere retningslinjer for valg av materialer ut fra de kjemiske og fysiske belastningene overflatene utsettes for. Denne artikkelen beskriver den kompliserte vannkjemien i bassengvann. Del 3 beskriver så løsninger og tiltak.

Flislagte kjøkkengolv
Filstørrelse:
116.67 kB
BKF Info No :
5/2004
Siste revisjon:
01. mai 2004

flislagte kjokkengolvMetoder for fornying og fuktsikring
BKF Info No 5/2004

Fuktskader i kjøkken utgjør 17 % av registrerte fuktskader hos forsikringsselskapene.

Kjøkken utføres ikke med samme sikkerhetsregler som for eksempel bad og andre våtrom. Konsekvenser ved vannlekkasjer i kjøkken er derfor store. En måte å unngå framtidige problemer er å benytte vannbestandige golvmaterialer og installere aktive lekkasjevarslere. Her gis noen eksempler for utførelse i forbindelse med fornying av kjøkken hvor det ønskes å bruke keramiske fliser som belegg. Metoden er også anvendelige ved nybygging. 

 
 
Powered by Phoca Download