Up

Keramiske fliser - lim og festemasser

Keramiske fliser - lim og festemasser
Filstørrelse:
52.39 kB
BKF Info No :
1/2003
Siste revisjon:
01. januar 2003

keramiske fliser lim og festemasserBKF Info No 1/2003
Særtrykk av Mur 1-2003 s 34-37

Artikkelen omhandler lim og festemasser for liming,festing og fuging av byggkeramikk, glassmosaikk,terrazzoheller (slipte betongheller) og naturstein.Det finnes mange lim- og festemidler på markedet, ogdet er viktig at produktene velges ut fra de påkjenningerkonstruksjonen blir utsatt for.

Utviklingen har gått fra tradisjonelt å sette fliser i sandog sement til å lime med forskjellige limprodukter. Stadigkortere byggetider har resultert i produkter som er tilpassetrask fremdrift og evne til å oppta bevegelser.

Flistørrelsene har økt, fra relativt små keramiske fliser tilstadig større formater. Smårutet glassmosaikk benyttes såvel som store flisformater, opp mot 600 x 1200 mm. Slikevariasjoner krever limkvaliteter med spesiell konsistens.

I dag limes fliser med sjikt-tykkelser 2–4 mm på ferskebetongunderlag. Arbeidsteknikken setter krav til at limetogså kan ta opp noe bevegelser. Kunnskap om underlagog samvirkeegenskaper behøves for riktig materialvalg.

 
 
 
Powered by Phoca Download