Beregning av luminanskontrast på ledelinjer
Filstørrelse:
1014.74 kB
BKF Info No :
2/2011
Siste revisjon:
01. februar 2011

beregning av luminanskontrast pa ledelinjerHva kreves av flisfarger og kontraster i ledelinjer i golv og trapper
BKF Info No 2/2011

Kravene til utforming av golv iht. universell utforming er i stadig utvikling derunder også hvordan man skal utforme golv med effektive ledelinjer som gjør det enklere for blinde og svaksynte å orientere seg. Keramiske fliser finnes i alle farger og er et velegnet materiale til å markere gangveier med en kontrastfarge i forhold til resten av golvet. Denne artikkelen tar for seg hvordan farger og fargekontraster må velges for å oppnå effektiv veifinning for svaksynte. Den omhandler ikke taktile ledelinjer.

Flissetting av tunneler
Filstørrelse:
188.94 kB
BKF Info No :
8/2010
Siste revisjon:
01. august 2010

flissetting av tunnelerNorges første pilotprosjekt med flislagte tunnelvegger
BKF Info No 8/2010

Norge er veitunnelenes land. Vi har i underkant av 1000 veitunneler med en lengde på underkant av 900 km. I utlandet har keramiske fliser vært et vanlig brukt kledningsmateriale i veitunneller, på tog- og undergrunnstasjoner. I Norge er nå en av våre mest traffikerte tunneler fliskledt; den nye undersjøiske tunnellen i Bjørvika. Atikkelen orienterer om hvilke krav som stilles fra veimyndighetene, samt beskrivelse av løsninger som ble valgt.

Fargeforskjeller på fliser
Filstørrelse:
1.07 MB
BKF Info No :
2/2007
Siste revisjon:
01. februar 2007

fargeforskjeller pa fliserHvilke fargeavvik kan oppstå og hvorfor
BKF Info No 2/2007

Tidvis kommer opp diskusjoner hvorvidt en byggherre kan reklamere på at der er fargeforskjeller på en flislagt flate. Fargeforskjeller kan ha ulike årsaker og forkomme både i flisene og i fugene. Vi vil forklare årsaken og belyse hvilke fargejevnhet en kjøper eller bruker kan kreve på fliser. Neste artikkel tar for seg årsaker til fargeavvik i fuger.

Glassbyggestein [3]
Filstørrelse:
153.57 kB
BKF Info No :
3/2006
Siste revisjon:
01. mars 2006

glassbyggesteinLyd- og lysegenskaper
BKF Info No 3/2006

Glassbyggestein har de senere årene fått en renessanse.
Bruksområdene er flere. De brukes vesentlig innvendig, men kan også benyttes i yttervegger. Det har forligget lite teknisk dokumentasjon om produktene .Vi har derfor framskaffet og systematisert informasjon som trengs for å velge riktig produkt på riktig sted.
Denne artikkelen tar for seg lyd- og lysegenskaper.

 
 
Powered by Phoca Download