Hva er  riktig detaljivå på krevd FDV- dokumentasjon.
Heydi  AS har  fått laget en utredning på hva er myndighetskravene og hvordan de skal tolkes.  
Denne artikkelen hentet fra Bygggeindustrien orienterer om saken
www.bygg.no/2011/12/82309.0