Litex satser offensivt  med eget distribusjonsapparat fra 1.jan.2012 da samarbeidet emd Glava opphører. De etterlyser en mer offensiv holdning til å lage vannskadesikre våtromskonstruksjoner hos all aktører i byggebransjen.
Les  mer i  informasjons som sto i Byggeindustrien 15.desemberwww.bygg.no/2011/12/81988.0