Storformatfliser  og godt fall mot sluk fordrer gode planlegging. Derfor utarbeider BKF en
...
Reglene for uavhengig kontroll av våtrom har eksistert i over ett år.
Mange feiltolker reglene ved
...
20 årsjubileum for Fagrådet for våtrom 
Link
Få med deg nytt på våtromsfronten...
Få med deg Våtromsdagene 2014
Våtromsdagene er et årlig arrangement som tar opp nyheter og
...