Det er viktig for BKF å samarbeide med andre sektorer i byggefaget og bidra med synliggjøring av

...

BKFs medlemmer leverer årlig fliser til et stort antall byggeprosjekter, både store og små.I

...

BKF produserer jevnlig stoff ombruk av fliser i basseng og har et å samarbeide med fagtidsskriftet Badeteknisk

...

Om utførelse, liming og riktig fall.

Flislegging utendørs krever stor nøyaktighet og presisjon. Riktig

...

BalkongSIKA1SINTEF Byggforsk og Byggkeramikkforeningen viser hvordan du planlegger og utfører flisarbeid, og

...