Økt bruk av fliser fordrer også at alle ledd i  byggefaget kjenner godt til produktene og dets
...

Boka finnes utstilt på en rekke " stands" på Bygg reis deg 19.- 23. oktober.

Gå ikke blipp av
...
Det har hersket uklarheter rundt kommende byggeregler for våtrom, spesielt hva gjelder reparasjon og
...

Norsk Byggkeramikkforening (NKBF) er det nye navnet på flisbransjens autoritet. Navneskiftet markerer

...
Kommunal og regionaldepartementet og Statens Byggetekniske Etat innføree nye regler for
...