Tradisjonen tro er NBKFs høstmøte en arena for både faglig påfyll og mye sosial mingling blant

...

Bygg Reis Deg på Lillestrøm er Norges største byggvaremesse hvor bedriftene stiller ut og møter

...

Bergens Murmesterforening satser på kunnskapspåfyll for sine ansatte og drar til Haugsund

Bergens

...

NBKFs har etablert en gruppe hvor produsenter og leverandører av naturstein arbeider nært sammen

...

24. april avholdt NBKF sin årlige generalforsamling med påfølgende fagdag. I år var utførelse av

...