Under Norsk Byggkeramikkforenings årsmøte ble medlemmene kjent med to nyansatte i foreningen. Da Arne Nesje, som har ledet NBKF i over 30 år, signaliserte at det var på tide med et lederskifte, ble medlemmene forspurt hvilke arbeidsoppgaver skal være knyttet framtidig drift. De ønsket fortsatt en tung teknisk og faglig aktivitet, men synliggjøring og god kommunikasjon ut i markedet kom også høyt på lista. Derfor er nå to personer ansatt med høy kompetanse på hvert sitt område.

 

 

Jorunn Tharaldsen har meget bred erfaring innen formidling og kommunikasjon. Hun er utdannet både kjemiker og trendforsker, og har tidligere jobbet både innen keramikk- og VVS-sektoren på salg og markedssiden. Hun begynner som daglig leder den 1. august i 80% stilling. Foruten de administrative oppgavene brenner hun spesielt for å løfte bransjen innen bærekraft og miljø. Det er et område som medlemmene også ønsker høyt fokus på.

 

Geir Sørensen skal som ny fagsjef ta seg av den tekniske aktiviteten i foreningen. Geir har bakgrunn som murmester og takstmann. Han kjenner mur- og flisleggerfaget godt både fra sin yrkesbakgrunn, men også at han har vært aktiv bl.a i Oslo Murmesterforening. Han kjenner produktene og markedssiden fra tidligere ansettelser i Höganäs og Norfloor. Som formidler har han vært kurs- og foredragsholder bl.a. i samarbeid med Norsk Murforum. Når NBKF til sommeren samlokaliseres med Fagrådet for våtrom i SINTEFs lokaler i Oslo vil trolig Geir få en sentral rolle også i Fagrådet. Da han kjenner både Våtromsnormen og byggereglene godt er NBKFs våtromsarbeider noe av det første han starter opp med. Han vil samtidig bidra med oppdrag innen prosjekteringsveiledning, skade- og tvistesaker og standardiseringsarbeider. Da Geir er ansatt i 40 % stilling fra 1. mai, er han allerede i full gang med nyjobben. Arne Nesje vil ut året fortsatt arbeide i NBKF for å sikre best mulig kompetanse- og erfaringsoverføring til de to nyansatte.

geirsorensen
 

Endringer i styret

Styrevervene går på omgang blant medlemmene. På årsmøtet ble Jon Lotsberg konstituert som ny styreleder. Jon er produktansvarlig i Sika/Schönox, og har i mange år engasjert seg i faggruppene i NBKF.

Her gratuleres han som ny styreleder av Viggo Moen som i en periode har vært konstituert styreleder. Viggo er produktansvarlig for Mapei innen Norden og Baltikum og har mange jern i ilden. Han fortsetter likevel som vanlig styremedlem.

geirsorensen