Fliskledde fasader er egnet der man ønsker en dekorativ og motstandsdyktig overflate som gir lett renhold og har lang levetid. En luftet kledning er også lett demonterbar og gir muligheter for gjenbruk.
 
Vi har nå publisert en helt ny anvisning om temaet.

 

  

 IMG 0236Denne veilederen omhandler løsninger både med keramiske fliser og med naturstein. Formålet er å beskrive prinsippene med luftede kledninger overfor byggherrer, arkitekter, planleggere, utførende samt materialleverandører.

 IMG 0236Den tar for seg ulike fasadeoppbygninger, innfestingsystemer og prosjekteringsregler.

 IMG 0236Den inneholder også en eksempelsamling med norske prosjekter som viser fasadeutforming og detaljløsninger.

 

Last ned veiledningshefte nr 5 her.