Via Henrik Stensrud, CEO i Fagfliskjeden formidler vi nyheter om at Fagflis selger virksomheten til Neumann Bygg. De store blir større, men Stensrud forsikrer at det blir «business as usual» med hensyn til aktiviteten i Norge.

Henrik Stensrud og Kjell Paulsrud til høyre fotograf Gøril SolheimHenrik Stensrud og Kjell Paulsrud. Foto: Gøril Solheim.Torsdag 3.11. 2022 signerte FagFlis-kjeden en avtale om salg av virksomheten innen keramiske fliser, byggkjemi, verktøy og tilbehørsprodukter til Neumann Bygg. Neumann Bygg er en heleid byggevarekjede med 16 byggevarehus og hovedfokus på salg, tjenester og distribusjon av byggevarer til B2B-markedet.

FagFlis-kjeden er Norges ledende spesialist innen keramiske fliser, byggkjemi, verktøy og tilbehørsprodukter rettet mot B2B-markedet, og har 13 heleide og 12 franchisebutikker i Norge i tillegg til 3 butikker i Sverige under navnet FF Kakel AB. FagFlis-kjeden er en sterk merkevare etablert i 1996, og betjener i hovedsak arkitekter, murmestere, flisleggere, byggherrer og entreprenører. FagFlis har en spesielt sterk posisjon overfor arkitekter i større prosjekter, og hadde en omsetning på ca. 750 millioner kroner i 2021.

Med sterke eiere i ryggen og høy samlet kompetanse er vi trygge på at vi kan fortsette vår profesjonalisering for et stadig bedre tilbud til våre kunder gjennom FagFlis-kjeden. Miljø, bærekraft, digitalisering og gode logistikkløsninger er områder vi ser frem til å videreutvikle sammen med Neumann Bygg, sier Henrik Stensrud, CEO i FagFlis-kjeden.

Både Stensrud og daglig leder Henning Jansen i FagFlis-kjedens heleide butikker, understreker at det for både medarbeidere og kunder av FagFlis-kjeden blir «business as usual» selv om stafettpinnen nå sendes videre til nye eiere. FagFlis-kjeden vil drive videre som datterselskap av Neumann Bygg i Norge og Beijer Bygg i Sverige, og både merkevaren FagFlis og FF Kakel, ledelse og nøkkelpersonell er med videre. Neumann Bygg er en del av STARK Group, Nord-Europas største distributør av byggevarer. STARK Group har virksomhet i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland/Østerrike i tillegg til Norge.

Av Arne Nesje.