murtreff voss hotell

Våtromsbransjen kunne endelig samles igjen etter et to års opphold i koronaperioden.

Fagrådet for våtrom med Vidar Hellstrand i spissen hadde satt sammen et varierende program med dyktige forelesere.
Vi kan ikke gjengi  alle temaene, men for dere følgere av NBKFs hjemmeside vil vi trekke fram et par.

 

 

Storformatfliser, fall og toleranserGeir svart hvitt 002Geir Sørensen, Aktiv Consult

Fall-og toleranseforhold i kombinasjon med storformatfliser på våtromsgulv, har skapt en del forvirring om hva egentlig regelverket sier og hvordan skal man lage gode løsninger.

Geir Sørensen, Aktiv Consult AS holdt et  innlegg hvor har tok for seg både regelverket i NS 3420 og TEK 17. Han vist hvordan bladene i BVN  og faktablad fra  NBKF gir praktiske  våtromsløsninger som innfrir regelverket og toleransekravene.

 

Foredraget finner du her.

 

 

 

 

IMG 0339 3Viggo Moen, MapeiProduktdokumentasjon – hva er det og hvordan gjøre hverdagen enklere  for håndverkerne

Alle aktører i byggebransjen blir pålagt mer og mer dokumentasjonskrav. Men hvordan få gode rutiner på sin informasjon til brukerne?

 

Viggo Moen fra Mapei delte sine erfaringer om hvordan de som en stor materialprodusent er nødt til å ha gjennomarbeidete systemer for alle produktinformasjon, herunder også Tekniske godkjenninger og ETA- dokumenter.  

 

Foredraget finner du her.