Keramikksektoren  var godt representert da NML avholdt sitt landsmøte i Oslo 10. juni.

Heydi, Mapei, Flisekompaniet, Modena og Fagflis var å se som sponsorer.

nbkf mdelemsbedrifter
NBKFs medlemsbedrifter var godt representert på murmestrenes fagdag 10.juni.

 

Som foredragsholder stilte advokat Rune H. Petersen ( styreleder i Heydi ) med tittelen" Våtrom - i helvetes forgård for enkelte". Rune gikk gjennom de mange lover og regler som i dag finnes når man skal bygge våtrom.

Han framhevet at regelverket er blitt så komplisert, delvis styrt av forordninger fra EU at få har fulloversikt over hva gjelder. "Her kreves gode Advokater"

Viggo Moen (produktsjef hos Mapei for Norden og de Baltiske landene og er også styremedlem i NBKF) tok for seg temaet "Produktdokumentasjon- hva er det + " . Han gikk  ha gjennom de kravene som i dag stilles til pulverprodusentene. Han skilte mellom det som er lovpålagte krav som standardkrav og DOK- forskriften( CE- merking, ETA, Tekniske  godkjenninger mm) og det som er mer bransje- eller markedskrav f.eks. Våtromsnormen, ulike miljøsertifiseringer mm. Han viste eksempler hvordan Mapei hadde valgt å dokumentere våtromsløsningene sine i form av bl.a SINTEF Teknisk Godkjenning.

Både Viggo og Rune påpekte hvor viktig det er at materialleverandører og utførende jobber nært sammen for kompetanseoverføring og sikre best mulig robuste våtromsløsninger.

 

NML forblir i BNL.

Etter fagdagen hadde NML sin generalforsamling hvor det skulle avgjøres om NML skulle forbli i BNL ( Byggenæringens landsforening) og NHO. Styret hadde foreslått av de skulle følge Byggmesterforbundet og Malermestrenes landsforbund ut av BNL. Medlemmene ville det annerledes og styrets forslag falt. Flertallet mente at det beste var å fortsatt stå samlet i en stor næringsorganisasjon framfor kjempe om å bli hørt i en liten.

Her får du lastet ned presentasjonene:

Heydi NML seminar R.Petersen

Mapei-NML 10. Juni 2022

Referert av Arne Nesje

 

forsamling hotel opera oslo
En lydhør forsamling var samlet i Hotel Opera i Oslo.

 

fagsjef i NML oyvind buset
Rune H. Petersen og Viggo Moen viste at juss og praktisk materialkunnskap kan utfylle hverandre.

 

sponsorer mapei og modena
Et lite knipp av NBKFs medlemmer som sponsorer: ( Mapei og Modena)

 

sponsorer mapei og modena
Fagsjef i NML, Øyvind Buset var tydeligvis fornøyd med foredragsholderne han hadde invitert.