SvømmehallKompetanse2022 med solid deltakelse fra flisbransjen på utstillersiden

Det tradisjonelle arrangementet  ble avholdt  31.5-1. 6 på konferansesenteret X-meeting Point på Hellerudsletta.
Dette er arrangementet hvor spesielt bassengeierne kommer for å hente ideer, utveksle erfaring, møte leverandører  og snakke med « likesinnede». 

team mapei

Leverandørene har stand og i år stilte flisbransjen sterkt, nesten halvparten av alle utstillerne representerte flis- og membranløsninger. Slike arrangementer er en meget viktig arena fordi det gir mulighet å vise løsninger og møte kunder. Vi gir  kort resyme fra arrangementet.

team fagflis sika

 

team modena

Miljø og bærekraft, kan svømmehaller bygges bærekraftige?

arne nesje 2022

Dette temaet belyste Arne Nesje, NBKF bl.a basert på en masteroppgave ved NTNU han var veileder for. Konklusjonen er at brukes tradisjonelle bærekraftmål som lavt energiforbruk, lite CO2 utslipp, lavt vann- og kjemikalieforbruk vil drift av svømmehaller score dårlig. Men bærekraft er også at barn lærer å svømme og dermed forhindrer skader og drukningsulykker. Tilbud av sunne vannbaserte fritidssysler både på sport og mosjonsnivå er også god bærekraft. Andre foredrag påpekte det samme.  

Et annet  interessante innlegg fra rådgiversiden var Frode Nysæter, fra Asplan Viak som satte fokus på viktigheten av å tenke totaløkonomi, ikke kun se på investeringskostnadene. I kommunal regi er dette vanskelige prosesser å får gjennomslag for. Derfor velger kanskje løsninger som er dyre på sikt. Det er dyrt å være fattig.

Betong med flis eller stål?

pk einan

Kjetil Einan, Norconsult tok opp at i Norge har vi fått en hurtig vekst av bruk av stålbassenger. Han minnet om at betong på flis har vi brukt i mange år og med gode resultater om det gjøres riktig. Erfaringer med stål er ennå for tidlig å konkludere, men korrosjonsrisko ser ut til å være et underfokusert problem.

Kopi av innlegg kan fås ved å kontakte NBKF.

Arne Nesje