Byggevareforordningen i EU er under revisjon og vil direkte påvirke den norske regelverket på dokumentasjon. Største endringene kommer på områder som ressursbruk, energi, klima og sirkulær økonomi. Mye vil skje innen digitalisering for å utvikle gode maler og metoder for overføring av produktdata og -egenskaper. Norge ligger godt an i forhold til mange andre EU- land fordi norsk byggenæring alt i flere år har arbeidet med Digitalt Veikart. Aktører som Cobuilder og NOBB har jobbet med produktdatamaler for effektiv kommunikasjonsflyt.

Flis- og natursteinsektoren må bruke ressurser på å framskaffe nødvendige miljødata og presentere dem i et digitalt format. De fleste produktene på denne sektoren importeres og man er avhengig av at fabrikkene kan levere kvalitetsdata på energi, ressurs og miljø. NBKF som bransjeforening vil følge nært opp disse oppgavene.

I vedlagte Innlegg fra Byggeindustrien oppsummerer Tina Sletbak-Akerø, fagsjef i Treindustrien, hvilke endringer man ser for seg.

Les artikkelen her: https://www.bygg.no/innlegg-ny-byggevareforordning-dorapner-for-en-sirkulaer-og-digital-byggenaering/1499048!/