NBKF har et styre bestående av fem personer, samt to vararepresentanter.  Sammensetningen  skal gjenspeile  og representere de ulike medlemsgrupperingene som spenner alt fra fliser, naturstein, pulverprodukter og VVS.

Vi har glede av å presentere de to nye som ble valgt inn på generalforsamlingen den 27. april.

Aleksander Arnesen er daglig leder ved Flisesenter Vestfold som ligger i Larvik. Han jobber daglig med kundekontakt både mot proffmarkedet og privat. Foruten det administrative ansvaret jobber han også med innkjøp. Han representerer flissektoren i styret og overtar etter Kai Lund, Bergersen Flis AS.

Aleksander Arnesen

Jørn Nyhaug  er ansatt i Norsk Steinmiljø AS.

Han begynte i bedriften i 2006. Hans hovedoppgaver i hovedsak logistikk og salg i norsk og utenlandske naturstein  mot proffsegmentet i byggevareindustrien.

Jørn representer natursteinssektoren i styret, en rolle som Henning Christensen, Ellingaard Collection AS  hadde fram til generalforsamlingen.

Jørn Nyhaug