Ny daglig leder i Hey’di AS

Styret i Hey’di AS har ansatt Jørn Teksum som ny daglig leder. Jørn etterfølger Bjørn Bonsak i stillingen, en stilling Bjørn har påtatt seg på midlertidig basis og han vender nå tilbake til rollen som leder for FoU i Hey’di AS ved siden av å tre inn i styret som styremedlem.

joern teksumJørn kommer fra stillingen som CFO i Hey’di AS, en stilling han tiltrådte i begynnelsen av 2020. Tidligere har Jørn innehatt forskjellige økonomifunksjoner i selskaper som Brødrene Dahl AS, Ruukki Norge AS, Univern AS og Swedol AS.

Jørn har gjennom sin tid i Hey’di blitt godt kjent med bedriften og ser frem til å ta fatt på oppgaven som daglig leder.

Styret er meget tilfreds med å ha funnet en intern kandidat til å bekle stillingen og ser frem til et godt samarbeid med Jørn.

NBKF ønsker velkommen Jørn Teksum som daglig leder i Hey'di AS og som nytt aktivt medlem i NBKF!