arnenesjeArne Nesje er fra 1. februar ansatt som daglig leder i Norsk Byggkeramikkforening (NBKF). Det er nok ingen overraskelse for dem som kjenner flisbransjen. Nesje har vært med foreningen fra oppstarten, med ansvar for det faglig arbeidet, drevet som et prosjekt i SINTEF. 

Han er utdannet sivilingeniør fra NTH innen fagområdet materialteknikk og bygningsfysikk, og har som mangeårig seniorforsker meget solid erfaring med bygningstekniske problemstillinger. Hans solide fagbakgrunn og erfaring har gitt foreningen legitimitet som gjør at NBKF blir lyttet til og tatt med på råd. Når foreningen nå trengte en daglig leder så var Nesje det naturlige valget.

Arne kjenner bransjen og bedriftene fra innsiden, og er involvert i en rekke fagutvalg, standardiseringskomiteer, bidrar med byggeteknisk rådgivning og utreder komplekse skadesaker. Han har produsert langt over hundre faktablader og artikler som omhandler riktig bruk av fliser. Den faglige aktiviteten fortsatt være en del av hans arbeidsoppgaver, og samarbeidet med SINTEF fortsetter han med i form av en timeavtale.

Selv om keramiske fliser og naturstein er tiltalende og gir solide tekniske løsninger, ønsker foreningen med ansettelsen å satse mer på samordnet kommunikasjon, opplæring, profilering og markedstiltak. Dette tar Arne Nesje nå fatt i som både daglig og faglig leder.