NBKF skulle opprinnelig avholde sin årlige generalforsamling og fagdag i april, noe koronaen satte en effektiv stopper for. Derfor ble det utsatt til 25. august.
Mht. retningslinjene fra myndighetene vi fant det riktig å gjennomføre generalforsamlingen digital.

 

 

NBKF skulle opprinnelig avholde sin årlige generalforsamling og fagdag i april, noe koronaen satte en effektiv stopper for. Derfor ble det utsatt til 25. august. Mht. retningslinjene fra myndighetene vi fant det riktig å gjennomføre generalforsamlingen digital.

22 medlemmer  kunne følge med overføringen på egen PC fra møtelokalet til Mapei hvor sju fra det gamle og nye styret satt samlet. Det er alltid forbundet med spenning å se om teknikken med lyd og bilde fungerer. Det fungerte selv om lyden kunne vært bedre.

Selv om NBKF i år har bidratt til redusert CO2-utslipp, håper vi at neste års fagdag kan gjennomføres i et felles lokale som tradisjonen har vært. I bransjeorganisasjoner går styreverv på omgang , nye "koster"  kommer inn og tidligere styrerepresentanter avtakkes.

Helge Aasen har sittet ved roret i 6 år og har bidratt til bl.a. navneendring, større fokus på  synlighet og aktiviteter som skal resultere i økt salgsvolum. Norsk Flisleggerforum ble etablert i 2018 med fokus på kompetansehevning hos de utførende via Byggkeramikkskolen. Det ligger mye ubetalt kveldsarbeid fra Helges side både som administrativt ansvarlig og styreleder. Helge fikk overlevert i glassfat med innstøpt mange mosaikkbiter som symboliserte at mange brikker må være på plass i en velfungerende bransjeforening.

Det nye styret

De nye innvalgte i styret ble:

Jan Eddie Kragtorp: Han er utdannet murmester og har vært mange år i Flisekompaniet og representer såles keramikksiden. Han kjenner bransjen godt både fra håndverker- og salgssiden.

Viggo Moen ( han heter offisielt Tor Viggo ):  Viggo kommer fra Mapei og representer såles pulversiden. Han har både vært på fliskjede-siden, har drevet for seg selv samt jobbet hos entreprenør.

Vi ønsker dem begge velkomne til innsats for NBKF.
Etter generalforsamlingen konstituerte styret seg. Henning Larsen, Spesialverktøy AS  har overtatt styreledervervet og har flere år i styret bak seg.

Styret iverksetter en prosess for å se på både mulige endringer i organisasjon og driftsform. Det er aktiviteten i Markedsutvalget og NFF som har førsteprioritet siden dette har vært ledet av tidligere styreleder Helge.

Digital generalforsammling
Bilde: digital generalforsamling

 

styre 2020
Foran f.v.t.h.: Tor Viggo Moen, Arne Nesje
Bak f.v.t.h.: Trostein Røsholt, Henning Christensen, Kai Lund, Henning Larsen, Jan Eddie Kragtorp