Tradisjonen tro er NBKFs høstmøte en arena for både faglig påfyll og mye sosial mingling blant medlemmene. Som i fjor ble Holmen Fjordhotel valgt for denne 2- dagers samlingen. Første ettermiddagen hadde fokus på hvordan man ut fra foreløpige erfaringer med Norske Flisleggerforum bedre kan tydeliggjøre NFFs målsetting og funksjon blant medlemmer. Målet er at de formidler NFF til sine kunder og bruker sosiale medier og web-sider. I arbeidsgrupper ble temaet diskutert og oppsummert som nyttige innspill til NBKFs markedsråd. Bilde 1: Strategier diskuteres rundt Norsk Flisleggerforum Årets quiz med eksempler fra hva er rett og feil utførelse skaper som vanlig diskusjon og engasjement. Hensikten er å ut fra valgte eksempler vise at skjønn og " godt håndverksvett" må brukes ved reklamasjoner.

IMG 1779
De ivrige debattantene fra venstre: Stefan Odehammer, Henrik Kristoffersen, Flemming Ilsøe, Allan Nilsen, Jack Bjørnson og Kai Lund

På dag 2 var flere foredragsholdere invitert for å dekke ulike temaer. Først ute var interiørarkitekt Linda Egede-Nissen fra firmaet Metropolis. Hun snakket engasjert om flis- og marmorsarbeidene ved restaureringer av Britannia Hotel i Trondheim. Et eksempel på, hva man kan får til når kostanden har mindre betydning. Bilde 2: Det mest fotografert badet på Britannia Hotel. Fra luksushotell til praktisk renhold. Asbjørn Aase, fra ISS Renhold har lang erfaring i hvilke materialer ,kjemikalier og maskiner som er egnet for praktisk renhold. Renholdsbransjen trenger riktig informasjon om hvordan renholde og vedlikeholds ulike flislagte flater. Budskapet var: Bruk mindre kjemikalier.

bathroom typology Britannia Hotel b
Mye spesialtilpasseet marmor på våtrommene i Britannia Hotel

Fra luksushotell til praktisk renhold. Asbjørn Aase, fra ISS Renhold har lang erfaring i hvilke materialer ,kjemikalier og maskiner som er egnet for praktisk renhold. Renholdsbransjen trenger riktig informasjon om hvordan renholde og vedlikeholds ulike flislagte flater. Budskapet var: Bruk mindre kjemikalier.

Bilde 3: Arild Nymo, ISS  fordrar om sine favorittmaterialer, maskiner  og kjemikalier.
Bilde 3: Arild Nymo, ISS fordrar om sine favorittmaterialer, maskiner og kjemikalier.

Fra renhold til bearbeiding av fliser.

Som et resultat av store flisformater er det behov for effektivt skjære-, kappe-, bore- og slipeutstyr i verksted. VaterJet Norge kan tilby denne type presisjon bearbeiding før produktene sendes til byggeplass. Daglig leder Arild Nymo viste hva finnes av utstyr og løsninger for både fliser og naturstein.

Water Jet
Bilde 4: Skjæring med vannjet gir mange muligheter

En hyggelig " gjenganger" var daglig leder i Fagrådet for våtrom, Cato Karlsen. Dagens tema var endringer i de to bladene som omhandler forarbeider forut for flislegging samt selve flisleggingen. Siden Arne Nesje har vært forfatter informert begge to om hva har vært viktigst å få fram via bladene. Bl.a storformatfliser og fallforhold er integrert i BVN.

Det er viktig med god kommunikasjons mellom planlegger, byggherre og leverandør når fliser skal velges; bl.a mht. sklisikkerhet.

Det ble også tid til en befaring på Holmenbadet, et nytt svømmeanlegg ferdigstilt i 2017. Daglig leder Tore Opheim formidlet gladelig både sine positive erfaringer , men også utfordringer med renholdet på meget sklisikre golvfliser. Nyttig erfaring for de medlemmer som selger fliser til badeanlegg.

2
Bilde 5: Diskusjon rundt flisvalg og sklisikkerhet på Holmenbadet