Bergens Murmesterforening satser på kunnskapspåfyll for sine ansatte og drar til Haugsund

Bergens Murmesterforening tar godt vare på sine ansatte og har etablert en god tradisjon. Bedriftene tar med sine ansatte på fagtreff i Haugesund. Arne Nesje stiller selvsagt som foredragsholder når temaene dreier seg om fliser, våtrom, kvalitet i utførelse, hvordan unngå byggskader. NBKFs medlemmer representert med Mapei AS, Heydi AS, Litex AS, Bergersen ASog Askøy mureverktøy var også aktive bidragsytere med innlegg om produkter og løsninger. Slike arrangement viser viktigheten av at NBKF og de utførende jobber nært sammen med erfaringsutveksling og kompetansebygging.

 

 

IMG E0589
Thomas Alvheim, Litex i god dialog med daglig leder Trond Hansen og styreleder Kenneth Eriksen i Bergens Murmesterforening

IMG E0578
NBKFs medlemmer var godt representert i utstillingshallen på Hotel Maritim