gruppe 20190702
NBKFs natursteingruppe samlet foran fasaden på det nye Nasjonalmuseet

NBKFs har etablert en gruppe hvor produsenter og leverandører av naturstein arbeider nært sammen med NBKFs pulverleverandører om legge- og setteteknikker. Bakgrunnen er at det er få andre fagmiljøer som har nødvendig kompetanse på området. Der er huller i kunnskapsnivået som vi nå ønsker å gjøre noe med, uttaler prosjektleder Arne Nesje. Torsdag 26. juni var oppstart med en ekskursjon rundt i Oslo. Et helt naturlig besøk er det nye Nasjonalmuseet som når det åpnes neste år vil det være det største kulturbygget i Norden. Både inn- og utvendig er det benyttet store mengder naturstein og fliser. Det er gledelig at arkitekten og Statsbygg har valgt norske stein og norske utførende . Oppdal Sten AS, Ellingard Collection AS og Rolf Holm AS har vært sentralaktører ved levering og oppføring av dette spesielle bygget.
NBKFs natursteingruppe var imponert over dimensjonene og materialbruken i Nasjonalmuseet.

rense fuger 20190702
Bunnfyllingslister fjernes

rense fuger 20190702
Sidekanter slipes rene med spesialskive

tak fliser 20190702
Fuger som skal refuges går i komplisert mønster

Spesielt er også operataket i Bjørvika. Etter 10 år på tråkk skal ca 30 km med elastiske fuger skiftes. Adriana Eidsvik fra Statsbygg ga en innføring i kompleksiteten med å finne egnet fugemasse og kompetent firma til å gjøres en så spesiell fugejobb. Bl.a spesialutstyr må til for å rense fuger. Utfordringer foreligger også ved fargeendring av marmorflatene.
Gruppen vil i sitt arbeidet både ha fokus om materialbruk både ut og innvendig og vet at " hver en stein må kanskje snus for å finne riktig løsning"