24. april avholdt NBKF sin årlige generalforsamling med påfølgende fagdag. I år var utførelse av flisarbeider satt i fokus.

 

God håndverksmessig utførelse, hva er det?

oyvind buset

Øyvind Buset, fagkonsulent i Norske Murmestres Landsforening var oppfordret til å dele sine tanker kva ligger begrepet i god håndverksmessig utførelse.
Hva er godt, hva er godt nok og hva er bestillerens forventninger? Dette er en debatt som bl.a har vært ført i tidskriftet Murmesteren.
Håndverkerens dilemma er at han kontraktuelt har ansvar for valg av material og utførelse uansett. Øyvind påpekte også manglende forståelse mellom hva er en faglig standard og en juridisk standard.
Hva er avtalt, hva er forventningene og hva er levert? Fagmessig utførelse forutsetter både kunnskap og ferdigheter.
Hovedkonklusjonen til Øyvind ble: Fagmessig god utførelse er når leveransen stemmer med forventningene.

Kan vi lære noe av "svenske tilstander"

ralf jerand

Ralf Jerad er daglig leder i Byggkeramikkrådet ( BKR) i Sverige. BKR har som medlemmer både flisleggere og materialleverandører. Hoveddelen av aktiviteten er knyttet til kurs og opplæring av de utførende. I motsetning til i Norge hvor vi har Byggebransjens våtromsnorm, så har i Sverige de ulike materialsektorene ( vinyl, keramikk, VVS) sine egne bransjeregler som de utførende må følge etter påtrykk fra forsikringsselskapene. Ralf gikk gjennom hvordan kurs og opplæringssystemet er bygget opp. Grunnutdanning i muring og flislegging gis via videregående skoler, men få velger yrkesfag. Derfor så skjøter bransjene på med spesialkurser for å sikre både rekruttering, kvalitet og kompetanseoverføring. BKR har også en stor satsning med vitenformidling og profilering. Bladet Lera går til arkitekter. Nytt tidsskrift av året heter" Plattform" med fokus på utførelse. NBKF og BKR ser potesialet i et nærmer samarbeide i framtiden.

Norsk Flisleggerforum- internt engasjement er viktig.

helge aasen kjetila blaka

Styreleder Helge Aasen og Kjetil Blåka, Leidar AS tok for seg behovet for større engasjement blant medlemmene mht. å gjøre Norsk Flisleggerforum kjent blant kundene.
En spørreundersøkelse blant de som har meldt seg inn viser at de så langt er fornøyde med medlemskap i forumet. Men tilstrømmingen av nye både til NFF og Byggkeramikkskolen må økes og der trengs innsalg via medlemmene. Det jobbes nå med å få bevisstgjort egen medlemmer om viktigheten av at de bidrar å skaffe god rekruttering til NFF.

For NBKFs medlemmer ligger presentasjonene nedlastbare på hjemmesiden.