Bjørn PetersenVi mottok budskapet om at Bjørn måtte gi tapt for sykdommen den 12, februar. Han ble 75 år gammel. Bortsett fra siste året da han har vært syk har ha ledet bedriften Hey`di AS fra han startet den i 1968. Bjørn var en" gründer i keramikkbransjen og merkenavnet Hey`di er meget velkjent både i proff- markedet og blant forbrukere. Han var en sterk personlighet, var visjonær og så stadig nye produktmuligheter innen "pulversektoren".

 

 

På 70- og 80 tallet da keramikkbransjen ennå var ung og umoden i Norge var Hey`di tidlig ute med introduksjon av nye løsninger f.eks. membranprodukter som K100 og SK2000 og innledet epoken med membranlagte fliskledte våtrom. Sammen med andre norske " gründere" som Egil Westgaard ( Adda Byggkjemi ) og Arne Gaarud ( Serpo-produkter) hadde Norge på det tidspunktet flere norske pulverfabrikker som ble toneangivende i utvikling av bransjen. I dag er Hey`di en av få norskeide produsenter av pulverprodukter til bransjen. Bjørn var også aktiv engasjert i oppstarten av Norske Byggkeramikkforening ( på det tidspunktet kalt Servicekontoret for lim og keramiske fliser ) og var på 1990-tallet en av de første styrelederne i foreningen. Han så alltid muligheter, var frittalende og klar på hva han mente. Han engasjerte seg i debatter i byggebransjen, skrev innlegg og hans navn er derfor godt kjent for mange.
Innad i bedriften har det ikke vært tvil om hvem var lederen. Han var en dyktig markedsfører og bedriften har høstet en rekke priser og utmerkelser både på måten de har fulgt opp kunder og markedet på .
Selv om Bjørn de siste årene trakk seg tilbake fra foreningsarbeidet var han likevel aktiv med innspill om hvor han mente bransjen og foreningen måtte utvikle seg.
En markant personlighet har gått bort og vi lyser fred over hans minne.

Arne Nesje