Prekvalifisering, byggeledelse og materialdokumentasjon. Tre viktige stikkord for å redusere byggefeil i svømmeanlegg. sier byggforsker Arne Nesje.

I Badeteknisk forum nr 1-2016 utdyper han dette temaet grundigere. Byggkeramikkforeningen og Norsk Bassengbadteknisk Forening har startet samarbeide rundt dette, med SINTEF med på laget.pdfKampen mot byggefeil i svømmeanlegg