BKF produserer jevnlig stoff ombruk av fliser i basseng og har et å samarbeide med fagtidsskriftet Badeteknisk Forum
I forbindelse med innledning av nærmere samarbeidet mellom BKF og Norsk Bassengbad Teknisk Forening (NBTF) ble temaet rundt vannkvalitetog påvirkning av sementbaserte materialer f.eks. fuger omhandlet på en møte  høsten 2015. I en artikkel er gitt en del råd om prosjektering, bygging, oppgradering og drift av flislagte bassenger.

pdfOm vannkvalitet og bassenger