Utskrift
I samarbeide med tyske Botament introduserer de nå epoxybaserte ,drenerende mørtel- og limtyper for bruk utvendig. http://www.bygg.no/article/1239072
Løsningene legger grunnlag for færre frostskader under fliser og reduserer risikoen for kalkutfellinger.