Storformatfliser  og godt fall mot sluk fordrer gode planlegging. Derfor utarbeider BKF en eksempelsamling på gode fall-løsninger hvor vannet renner riktig vei.
Eksempelsamling
Her vises eksempler på fallbygging i praksis. www.youtube.com/watch