Utvalgt flisprosjekter fra 2013 presenteres.
I samarbeide med bladet Mur+Betong  velges årlig ut en del prosjekter  som viser godt bruk av fliser på golv, fasader, våtrom mm.